Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.56

Verš

kahitei ha-ila smṛti,citte haila kṛṣṇa-sphūrti,
sakhīre kahe hañā vismite
“yāre cāhi chāḍite,
sei śuñā āche citte,
kona rīte nā pāri chāḍite”

Synonyma

kahitei — když mluvila; ha-ila — byla; smṛti — vzpomínka; citte — v srdci; haila — bylo; kṛṣṇa-sphūrti — zjevení Kṛṣṇy; sakhīre — přítelkyním; kahe — řekla; hañā vismite — velice překvapená; yāre — ten, jehož; cāhi chāḍite — chci se vzdát; sei — ta osoba; śuñā āche — leží; citte — v srdci; kona rīte — jakýmkoliv způsobem; pāri — nejsem schopná; chāḍite — vzdát se.

Překlad

Při těchto slovech si najednou Śrīmatī Rādhārāṇī vzpomněla na Kṛṣṇu. Přímo se objevil v Jejím srdci. Překvapeně řekla svým přítelkyním: „Ta osoba, na kterou chci zapomenout, leží v Mém srdci.“