Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.54

Verš

kṣaṇe mana sthira haya,tabe mane vicāraya,
balite ha-ila bhāvodgama
piṅgalāra vacana-smṛti,
karāila bhāva-mati,
tāte kare artha-nirdhāraṇa

Synonyma

kṣaṇe — v okamžiku; mana — mysl; sthira haya — uklidní se; tabe — tehdy; mane — v mysli; vicāraya — uvažuje; balite — říci; ha-ila — bylo; bhāva-udgama — probuzení extáze; piṅgalāra — Piṅgaly; vacana-smṛti — vzpomenutí na slova; karāila — způsobilo; bhāva-mati — extatickou mysl; tāte — v tom; kare — činí; artha-nirdhāraṇa — zjištění významu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu najednou ztichl a zamyslel se nad stavem své mysli. Vzpomněl si na slova Piṅgaly, a to v Něm probudilo extázi, která Ho přiměla promluvit. Tak vysvětlil význam verše.

Význam

Piṅgalā byla prostitutka, která řekla: „Tyto marné naděje přinášejí jen utrpení. Naprostá beznaděj je to největší štěstí.“ Vzpomínka na tento výrok uvedla Śrī Caitanyu Mahāprabhua do extáze. Příběh Piṅgaly se nachází ve verších 22–44 osmé kapitoly jedenáctého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu a rovněž také ve sto sedmdesáté čtvrté kapitole Śānti-parvy Mahābhāraty.