Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.91

Verš

bahu-mūlya prasāda sei vastu sarvottama
tāra alpa khāoyāite sevaka karila yatana

Synonyma

bahu-mūlya — drahocenné; prasāda — zbytky jídla; sei — tyto; vastu — potraviny; sarva-uttama — prvotřídní; tāra — toho; alpa — trochu; khāoyāite — nakrmit; sevaka — služebník; karila yatana — snažil se.

Překlad

Prasādam bylo připravené z prvotřídních potravin. Služebník chtěl proto Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi dát trochu ochutnat.