Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.92

Verš

tāra alpa lañā prabhu jihvāte yadi dilā
āra saba govindera āṅcale bāndhilā

Synonyma

tāra — toho; alpa — trochu; lañā — beroucí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jihvāte — na jazyk; yadi — když; dilā — dal; āra saba — zbytek; govindera — Govindy; āṅcale — do cípu šálu; bāndhilā — zabalil.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu kousek prasādam ochutnal a Govinda zbytek vzal a zabalil do cípu svého šálu.