Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.93

Verš

koṭi-amṛta-svāda pāñā prabhura camatkāra
sarvāṅge pulaka, netre vahe aśru-dhāra

Synonyma

koṭi — miliónkrát; amṛta — nektar; svāda — chuť; pāñā — když dostal; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; camatkāra — velké uspokojení; sarva-aṅge — po celém těle; pulaka — ježení chlupů; netre — z očí; vahe — teče; aśru-dhāra — proud slz.

Překlad

Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi toto prasādam chutnalo miliónkrát víc než nektar, a proto byl naprosto spokojený. Chlupy po celém těle se Mu zježily a z očí Mu tekly nekonečné proudy slz.