Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.49

Verš

svarūpa-gosāñi ādi yata prabhura gaṇa
haridāse beḍi’ kare nāma-saṅkīrtana

Synonyma

svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; ādi — a ostatní; yata — všichni; prabhura gaṇa — Pánovi společníci; haridāse beḍi' — poté, co obklopili Haridāse Ṭhākura; kare — prováděli; nāma-saṅkīrtana — společné zpívání.

Překlad

Všichni oddaní Śrī Caitanyi Mahāprabhua v čele se Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm obklopili Haridāse Ṭhākura a začali se společným zpíváním.