Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.50

Verš

rāmānanda, sārvabhauma, sabāra agrete
haridāsera guṇa prabhu lāgilā kahite

Synonyma

rāmānanda — Rāmānandou Rāyem; sārvabhauma — Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou; sabāra — všemi; agrete — před; haridāsera — Haridāse Ṭhākura; guṇa — vznešené vlastnosti; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; lāgilā kahite — začal popisovat.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu začal před všemi velkými oddanými, jako byl Rāmānanda Rāya a Sārvabhauma Bhaṭṭācārya, popisovat svaté vlastnosti Haridāse Ṭhākura.