Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.51

Verš

haridāsera guṇa kahite prabhu ha-ilā pañca-mukha
kahite kahite prabhura bāḍe mahā-sukha

Synonyma

haridāsera — Haridāse Ṭhākura; guṇa — vlastnosti; kahite — když popisoval; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ha-ilā — stal se; pañca-mukha — jako kdyby měl pět úst; kahite kahite — když hovořil; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bāḍe — zvětšovalo se; mahā-sukha — velké štěstí.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu popisoval transcendentální vlastnosti Haridāse Ṭhākura, vypadalo to, jako by měl pět úst. Čím víc hovořil, tím víc narůstala Jeho blaženost.