Skip to main content

KAPITOLA JEDENÁCTÁ

Odchod Haridāse Ṭhākura

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura tuto kapitolu shrnuje ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi následovně. V této kapitole je popsáno, jak se Brahmā Haridāsa Ṭhākura se svolením Śrī Caitanyi Mahāprabhua vzdal svého těla a jak Pán osobně vykonal pohřební obřad a odnesl jeho tělo k moři. Vlastníma rukama tělo pohřbil, zasypal pískem a na tom místě navršil mohylu. Po koupeli v moři potom osobně od prodavačů vyžebral Jagannāthovo prasādam a rozdal je přítomným oddaným.

Verš

namāmi haridāsaṁ taṁ
caitanyaṁ taṁ ca tat-prabhum
saṁsthitām api yan-mūrtiṁ
svāṅke kṛtvā nanarta yaḥ

Synonyma

namāmi — s úctou se klaním; haridāsam — Haridāsovi Ṭhākurovi; tam — jemu; caitanyam — Pánu Caitanyovi; tam — Jemu; ca — také; tat-prabhum — jeho pánovi; saṁsthitām — mrtvou; api — zajisté; yat — jehož; mūrtim — tělesnou schránku; sva-aṅke — v náručí; kṛtvā — držící; nanarta — tančil; yaḥ — ten, který.

Překlad

S úctou se klaním Haridāsovi Ṭhākurovi a jeho pánovi, Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, který tančil s tělem Haridāse Ṭhākura v náručí.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya dayāmaya
jayādvaita-priya nityānanda-priya jaya

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; dayā-maya — nejmilostivějšímu; jaya — sláva; advaita-priya — drahému pánovi Advaity Ācāryi; nityānanda-priya — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, jenž je nesmírně drahý Pánu Nityānandovi; jaya — sláva.

Překlad

Sláva nanejvýš milostivému Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, který je nesmírně drahý Advaitovi Ācāryovi a Pánu Nityānandovi!

Verš

jaya śrīnivāseśvara haridāsa-nātha
jaya gadādhara-priya svarūpa-prāṇa-nātha

Synonyma

jaya — sláva; śrīnivāsa-īśvara — pánovi Śrīnivāse (Śrīvāse Ṭhākura); haridāsa-nātha — pánovi Haridāse Ṭhākura; jaya — sláva; gadādhara-priya — drahému pánovi Gadādhara; svarūpa-prāṇa-nātha — vládci života Svarūpy Dāmodara.

Překlad

Sláva pánovi Śrīnivāse Ṭhākura! Sláva pánovi Haridāse Ṭhākura! Sláva drahému pánovi Gadādhara Paṇḍita! Sláva pánovi života Svarūpy Dāmodara!

Verš

jaya kāśī-priya jagadānanda-prāṇeśvara
jaya rūpa-sanātana-raghunātheśvara

Synonyma

jaya — sláva; kāśī-priya — Pánu Śrī Caitanyovi, který je velmi drahý Kāśīmu Miśrovi; jagadānanda-prāṇa-īśvara — pánovi života Jagadānandy Paṇḍita; jaya — sláva; rūpa-sanātana-raghunātha-īśvara — pánovi Rūpy Gosvāmīho, Sanātany Gosvāmīho a Raghunātha dāse Gosvāmīho.

Překlad

Sláva Pánu Śrī Caitanyovi, který je nesmírně drahý Kāśīmu Miśrovi! Je pánem života Jagadānandy a pánem Rūpy Gosvāmīho, Sanātany Gosvāmīho a Raghunātha dāse Gosvāmīho.

Verš

jaya gaura-deha kṛṣṇa svayaṁ bhagavān
kṛpā kari’ deha’ prabhu, nija-pada-dāna

Synonyma

jaya — sláva; gaura-deha — transcendentálnímu tělu Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; svayam — osobně; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; kṛpā kari' — buď milostivý a; deha' — prosím dej; prabhu — můj Pane; nija-pada-dāna — útočiště u Tvých lotosových nohou.

Překlad

Sláva transcendentální podobě Śrī Caitanyi Mahāprabhua, který je samotný Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství! Můj drahý Pane, dej mi prosím ze své bezpříčinné milosti útočiště u svých lotosových nohou.

Verš

jaya nityānanda-candra jaya caitanyera prāṇa
tomāra caraṇāravinde bhakti deha’ dāna

Synonyma

jaya — sláva; nityānanda-candra — Pánu Nityānandovi Prabhuovi; jaya — sláva; caitanyera prāṇa — tomu, který je životem Śrī Caitanyi Mahāprabhua; tomāra caraṇa-aravinde — u Tvých lotosových nohou; bhakti — oddanou službu; deha' — prosím dej; dāna — dar.

Překlad

Sláva Pánu Nityānandovi, který je životem Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua! Můj drahý Pane, dej mi prosím oddanou službu Tvým lotosovým nohám.

Verš

jaya jayādvaita-candra caitanyera ārya
sva-caraṇe bhakti deha’ jayādvaitācārya

Synonyma

jaya jaya — sláva; advaita-candra — Advaitovi Ācāryovi; caitanyera ārya — ctěnému Pánem; sva-caraṇe — u Tvých lotosových nohou; bhakti deha' — prosím dej oddanou službu; jaya — sláva; advaita-ācārya — Advaitovi Ācāryovi.

Překlad

Sláva Advaitovi Ācāryovi, vůči němuž se Śrī Caitanya Mahāprabhu pro Jeho věk a váženost chová jako ke svému představenému! Dej mi prosím službu u Tvých lotosových nohou.

Verš

jaya gaura-bhakta-gaṇa, — gaura yāṅra prāṇa
saba bhakta mili’ more bhakti deha’ dāna

Synonyma

jaya — sláva; gaura-bhakta-gaṇa — oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua; gaura — Pán Caitanya; yāṅra — jejichž; prāṇa — život; saba — všech; bhakta — oddaných; mili' — společně; more — mně; bhakti — oddanou službu; deha' dāna — prosím dejte jako milodar.

Překlad

Sláva všem oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua, protože Pán je jejich životem! Obdařte mne prosím všichni oddanou službou.

Verš

jaya rūpa, sanātana, jīva, raghunātha
raghunātha, gopāla, — chaya mora nātha

Synonyma

jaya — sláva; rūpa — Rūpovi Gosvāmīmu; sanātana — Sanātanovi Gosvāmīmu; jīva — Jīvovi Gosvāmīmu; raghunātha — Raghunāthovi dāsovi Gosvāmīmu; raghunātha — Raghunāthovi Bhaṭṭovi Gosvāmīmu; gopāla — Gopālovi Bhaṭṭovi Gosvāmīmu; chaya — šesti; mora — mým; nātha — pánům.

Překlad

Všechna sláva Rūpovi Gosvāmīmu, Sanātanovi Gosvāmīmu, Jīvovi Gosvāmīmu, Raghunāthovi dāsovi Gosvāmīmu, Raghunāthovi Bhaṭṭovi Gosvāmīmu a Gopālovi Bhaṭṭovi Gosvāmīmu, šesti Gosvāmīm z Vrindávanu! Ti všichni jsou mými pány.

Verš

e-saba prasāde likhi caitanya-līlā-guṇa
yaiche taiche likhi, kari āpana pāvana

Synonyma

e-saba — těchto všech; prasāde — milostí; likhi — píši; caitanya-līlā-guṇa — o vznešených vlastnostech a zábavách Śrī Caitanyi Mahāprabhua; yaiche taiche — tak či onak; likhi — píši; kari — činím; āpana pāvana — očišťování sebe sama.

Překlad

Toto vyprávění o zábavách a vznešených vlastnostech Pána píši díky milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Jeho společníků. Nevím, jak psát správně, ale tím, že píši tato vyprávění, se očišťuji.

Verš

ei-mata mahāprabhura nīlācale vāsa
saṅge bhakta-gaṇa lañā kīrtana-vilāsa

Synonyma

ei-mata — takto; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nīlācale vāsa — sídlo v Džagannáth Purí; saṅge — s sebou; bhakta-gaṇa lañā — beroucí své oddané; kīrtana-vilāsa — požitek ze společného zpívání.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tak společně se svými oddanými sídlil v Džagannáth Purí a těšil se ze společného zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry.

Verš

dine nṛtya-kīrtana, īśvara-daraśana
rātrye rāya-svarūpa-sane rasa-āsvādana

Synonyma

dine — ve dne; nṛtya-kīrtana — tančení a zpívání; īśvara-daraśana — navštěvování chrámu Pána Jagannātha; rātrye — v noci; rāya — Rāmānandou Rāyem; svarūpa — Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm; sane — s; rasa-āsvādana — vychutnávání transcendentálních nálad.

Překlad

Přes den Śrī Caitanya Mahāprabhu tančil, zpíval a navštěvoval chrám Pána Jagannātha a v noci si ve společnosti svých nejdůvěrnějších oddaných, jako byl Rāmānanda Rāya a Svarūpa Dāmodara Gosvāmī, vychutnával nektar transcendentálních nálad zábav Pána Śrī Kṛṣṇy.

Verš

ei-mata mahāprabhura sukhe kāla yāya
kṛṣṇera viraha-vikāra aṅge nānā haya

Synonyma

ei-mata — takto; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; sukhe — ve štěstí; kāla yāya — čas plyne; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; viraha — z odloučení; vikāra — proměny; aṅge — na těle; nānā — různé; haya — jsou.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu své dny šťastně trávil v Níláčale, Džagannáth Purí. Vlivem pocitů odloučení od Kṛṣṇy projevoval po celém těle mnoho transcendentálních příznaků.

Verš

dine dine bāḍe vikāra, rātrye atiśaya
cintā, udvega, pralāpādi yata śāstre kaya

Synonyma

dine dine — den za dnem; bāḍe — zvětšují se; vikāra — proměny; rātrye atiśaya — zvláště v noci; cintā — úzkost; udvega — neklid; pralāpa — bláznivá mluva; ādi — a tak dále; yata — tolik, kolik; śāstre kaya — je popsáno v śāstrāch.

Překlad

Tyto příznaky se den za dnem zintenzivňovaly a v noci ještě více. Všechny příznaky, jako je transcendentální úzkost, neklid a bláznivá mluva, byly přítomné přesně tak, jak jsou popsané v śāstrāch.

Verš

svarūpa gosāñi, āra rāmānanda-rāya
rātri-dine kare doṅhe prabhura sahāya

Synonyma

svarūpa gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; āra — a; rāmānanda-rāya — Rāmānanda Rāya; rātri-dine — ve dne v noci; kare — činí; doṅhe — oba dva; prabhura — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; sahāya — pomoc.

Překlad

Hlavní pomocníci v zábavách Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Svarūpa Dāmodara Gosvāmī a Rāmānanda Rāya, byli s Pánem ve dne v noci.

Verš

eka-dina govinda mahā-prasāda lañā
haridāse dite gelā ānandita hañā

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; govinda — osobní služebník Pána Caitanyi Mahāprabhua; mahā-prasāda lañā — beroucí mahā-prasādam; haridāse dite — odnést Haridāsovi; gelā — šel; ānandita hañā — s velkou radostí.

Překlad

Jednoho dne šel Govinda, osobní služebník Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, s velkou radostí odnést zbytky jídla Pána Jagannātha Haridāsovi Ṭhākurovi.

Verš

dekhe, — haridāsa ṭhākura kariyāche śayana
manda manda kariteche saṅkhyā-saṅkīrtana

Synonyma

dekhe — viděl; haridāsa ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; kariyāche śayana — ležel; manda manda — velmi pomalu; kariteche — činil; saṅkhyā-saṅkīrtana — zpívání určeného počtu kol.

Překlad

Když Govinda přišel k Haridāsovi Ṭhākurovi, uviděl ho, jak leží na zádech a velmi pomalu zpívá svoje kola.

Verš

govinda kahe, — ‘uṭha āsi’ karaha bhojana’
haridāsa kahe, — āji karimu laṅghana

Synonyma

govinda kahe — Govinda řekl; uṭha — prosím vstaň; āsi' — pojď a; karaha bhojana — přijmi své prasādam; haridāsa kahe — Haridāsa odpověděl; āji — dnes; karimu laṅghana — budu držet půst.

Překlad

Govinda řekl: „Prosím vstaň a přijmi toto mahā-prasādam.“

Význam

Haridāsa Ṭhākura odpověděl: „Dnes budu držet půst.“

Verš

saṅkhyā-kīrtana pūre nāhi, ke-mate khāiba?
mahā-prasāda āniyācha, ke-mate upekṣiba?

Synonyma

saṅkhyā-kīrtana — stanovený počet kol; pūre nāhi — není dokončený; ke-mate khāiba — jak bych mohl jíst; mahā-prasāda āniyācha — přinesl jsi mahā-prasādam; ke-mate upekṣiba — jak bych ho mohl odmítnout.

Překlad

„Jak bych mohl jíst, když jsem nedokončil svůj pravidelný počet kol? Ty jsi ale přinesl mahā-prasādam, a to nemohu odmítnout.“

Verš

eta bali’ mahā-prasāda karilā vandana
eka rañca lañā tāra karilā bhakṣaṇa

Synonyma

eta bali' — po těchto slovech; mahā-prasādamahā-prasādam; karilā vandana — vzdal úctu; eka rañca — kousíček; lañā — vzal a; tāra karilā bhakṣaṇa — snědl.

Překlad

Po těchto slovech se k mahā-prasādam pomodlil, kousíček si vzal a snědl.

Význam

Mahā-prasādam se neliší od Kṛṣṇy, a proto bychom je neměli jíst, ale uctívat. Zde se říká karilā vandana, „přednesl modlitby“. Když přijímáme mahā-prasādam, neměli bychom je považovat za obyčejné jídlo. Prasādam znamená přízeň. Mahā-prasādam je třeba považovat za projev Kṛṣṇovy přízně. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura říká: kṛṣṇa baḍa dayāmaya karibāre jihvā jaya svaprasāda-anna dilā bhāi. Kṛṣṇa je velice laskavý. V tomto hmotném světě jsme všichni velmi připoutaní k ochutnávání různých druhů jídel. Kṛṣṇa proto jí mnoho chutných druhů jídel, která pak nabídne zpětně svým oddaným, takže jsou uspokojeny různé chutě, a zároveň se jedením prasādam dosahuje pokroku v duchovním životě. Mahā-prasādam a obyčejné jídlo bychom tedy nikdy neměli stavět na stejnou úroveň.

Verš

āra dina mahāprabhu tāṅra ṭhāñi āilā
sustha hao, haridāsa — bali’ tāṅre puchilā

Synonyma

āra dina — dalšího dne; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅra ṭhāñi — za ním; āilā — přišel; sustha hao — jsi v pořádku; haridāsa — ó Haridāsi; bali' — říkající; tāṅre — jeho; puchilā — zeptal se.

Překlad

Dalšího dne za Haridāsem přišel Śrī Caitanya Mahāprabhu a zeptal se ho: „Jsi v pořádku, Haridāsi?“

Verš

namaskāra kari’ teṅho kailā nivedana
śarīra sustha haya mora, asustha buddhi-mana

Synonyma

namaskāra kari' — poté, co se poklonil; teṅho — on, Haridāsa Ṭhākura; kailā nivedana — pronesl; śarīra — tělo; sustha — v pořádku; haya — je; mora — moje; asustha — ne zdravé; buddhi-mana — moje mysl a inteligence.

Překlad

Haridāsa se Pánu poklonil a odpověděl: „Moje tělo je v pořádku, ale mysl a inteligence jsou nemocné.“

Verš

prabhu kahe, — ‘kon vyādhi, kaha ta’ nirṇaya?’
teṅho kahe, — ‘saṅkhyā-kīrtana nā pūraya’

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; kon vyādhi — jakou nemoc; kaha ta' nirṇaya — můžeš rozpoznat; teṅho kahe — on řekl; saṅkhyā-kīrtana — stanovený počet kol; pūraya — není dokončen.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se Haridāse dále zeptal: „Víš, co máš za nemoc?“

Význam

Haridāsa Ṭhākura odpověděl: „Mou nemocí je neschopnost dokončit stanovený počet kol.“

Pokud někdo nedokáže dokončit předepsaný počet kol, měl by být považován za duchovně nemocného. Śrīla Haridāsa Ṭhākura je označován jako nāmācārya. My ho samozřejmě nemůžeme napodobovat, ale předepsaný počet kol musí zpívat každý. V našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy jsme jako minimum určili šestnáct kol, aby to pro lidi ze Západu nebyla příliš velká zátěž. Těchto šestnáct kol se musí odrecitovat, a to tak hlasitě, abychom slyšeli sebe i druhé.

Verš

prabhu kahe, — “vṛddha ha-ilā ‘saṅkhyā’ alpa kara
siddha-deha tumi, sādhane āgraha kene kara?

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; vṛddha ha-ilā — zestárl jsi; saṅkhyā alpa kara — omez svůj počet kol; siddha-deha tumi — jsi již osvobozený; sādhane — po usměrňujících zásadách; āgraha kene kara — proč dychtíš.

Překlad

„Už jsi zestárl,“ řekl Pán, „tak můžeš snížit počet kol, která každý den zpíváš. Ty jsi již osvobozený, takže nemusíš tak přísně dodržovat usměrňující zásady.“

Význam

Dokud se člověk nedostane na úroveň spontánní lásky k Bohu, musí dodržovat usměrňující zásady. Ṭhākura Haridāsa byl živým příkladem toho, jak je dodržovat. Dalším takovým živým příkladem byl Raghunātha dāsa Gosvāmī. V Ṣaḍ-gosvāmy-aṣṭace se říká: saṅkhyā-pūrvaka-nāma-gāna-natibhiḥ kālāvasānī-kṛtau. Gosvāmī, a zvláště Raghunātha dāsa Gosvāmī, přísně dodržovali všechny usměrňující zásady. První usměrňující zásadou je, že musíme zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru tak hlasitě, abychom se slyšeli, a musíme slíbit, že budeme zpívat stanovený počet kol. Raghunātha dāsa Gosvāmī nejenže zpíval stanovený počet kol, ale také slíbil, že bude Pánu skládat mnoho poklon.

Verš

loka nistārite ei tomāra ‘avatāra’
nāmera mahimā loke karilā pracāra

Synonyma

loka nistārite — abys osvobozoval obyčejné lidi; ei — v této; tomāra avatāra — svojí inkarnaci; nāmera mahimā — slávu svatého jména; loke — v tomto světě; karilā pracāra — kázal jsi.

Překlad

„Tvojí rolí v této inkarnaci bylo osvobozovat obyčejné lidi. Už jsi kázal slávu svatého jména Pána v tomto světě dostatečně.“

Význam

Haridāsa Ṭhākura je známý jako nāmācārya, protože je to on, kdo kázal slávu zpívání hari-nāmu neboli svatého jména Boha. Použitím slov tomāra avatāra („tvoje inkarnace“) Śrī Caitanya Mahāprabhu potvrzuje, že Haridāsa Ṭhākura je inkarnací Pána Brahmy. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že pokročilí oddaní pomáhají Nejvyššímu Pánu v Jeho misi a že tito oddaní neboli osobní společníci inkarnují na přání Nejvyššího Pána. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, inkarnuje podle svého přání a podle Jeho přání také inkarnují způsobilí oddaní, aby Mu v Jeho misi pomohli. Haridāsa Ṭhākura je tedy inkarnací Pána Brahmy a další oddaní jsou také inkarnacemi, které Pánu pomáhají vykonávat Jeho misi.

Verš

ebe alpa saṅkhyā kari’ kara saṅkīrtana”
haridāsa kahe, — “śuna mora satya nivedana

Synonyma

ebe — nyní; alpa saṅkhyā — snížený počet manter; kari' — dělající; kara saṅkīrtana — zpívej Hare Kṛṣṇa mahā-mantru; haridāsa kahe — Haridāsa Ṭhākura odpověděl; śuna — prosím poslouchej; mora — moji; satya — skutečnou; nivedana — prosbu.

Překlad

Pán na závěr řekl: „Nyní prosím sniž počet Hare Kṛṣṇa mahā-manter, které pravidelně zpíváš.“

Význam

Haridāsa Ṭhākura odpověděl: „Vyslechni si prosím mou skutečnou prosbu.“

Verš

hīna-jāti janma mora nindya-kalevara
hīna-karme rata muñi adhama pāmara

Synonyma

hīna-jāti — v nízké rodině; janma mora — moje zrození; nindya — odporné; kalevara — tělo; hīna-karme — v nízkých činnostech; rata muñi — jsem zcela pohroužený; adhama — nejnižší z lidí; pāmara — zavrženíhodný.

Překlad

„Narodil jsem se v nízké rodině, mám odporné tělo a neustále se věnuji nízkým činnostem. Jsem proto nejnižší a nejzavrženíhodnější z lidí.“

Verš

adṛśya, aspṛśya more aṅgīkāra kailā
raurava ha-ite kāḍi’ more vaikuṇṭhe caḍāilā

Synonyma

adṛśya — který by neměl být spatřen; aspṛśya — nedotknutelného; more — mě; aṅgīkāra kailā — přijal jsi; raurava ha-ite — z pekelných podmínek; kāḍi' — vyzvedl jsi; more — mne; vaikuṇṭhe caḍāilā — pozvedl jsi na vaikuṇṭhskou úroveň.

Překlad

„Nikdo by mě neměl spatřit a jsem nedotknutelný, ale Ty jsi mne přijal jako svého služebníka. To znamená, že jsi mne vysvobodil z pekelných podmínek a pozvedl na úroveň Vaikuṇṭhy.“

Verš

svatantra īśvara tumi hao icchāmaya
jagat nācāo, yāre yaiche icchā haya

Synonyma

svatantra — zcela nezávislá; īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství; tumi — Ty; hao — jsi; icchā-maya — můžeš kdykoliv jednat podle své touhy; jagat — svět; nācāo — způsobuješ, že tančí; yāre — který; yaiche — jak; icchā haya — Ty chceš.

Překlad

„Můj drahý Pane, jsi zcela nezávislá Nejvyšší Osobnost Božství a jednáš podle své svobodné vůle. Způsobuješ, že celý svět tančí a jedná tak, jak Ty si přeješ.“

Verš

aneka nācāilā more prasāda kariyā
viprera śrāddha-pātra khāinu ‘mleccha’ hañā

Synonyma

aneka — mnoha způsoby; nācāilā — roztančil jsi; more — mě; prasāda kariyā — Tvojí milostí; viprerabrāhmaṇů; śrāddha-pātra — jídlo obětované při obřadu śrāddha; khāinu — snědl jsem; mleccha hañā — i když jsem se narodil v rodině pojídačů masa.

Překlad

„Můj drahý Pane, ze své milosti jsi mne roztančil mnoha způsoby. Dostal jsem například śrāddha-pātru, která měla být nabídnuta prvotřídním brāhmaṇům. Jedl jsem ji i přesto, že jsem se narodil v rodině pojídačů masa.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi předkládá citát z Viṣṇu-smṛti (82.30) týkající se śrāddha-pātry.

brāhmaṇāpasadā hy ete
kathitāḥ paṅkti-dūṣakāḥ
etān vivarjayed yatnāt
śrāddha-karmaṇi paṇḍitaḥ

Podle tohoto verše by śrāddha-pātru neboli prasādam obětované předkům neměl dostat brāhmaṇa, který sice pochází z rodiny brāhmaṇů, ale nechová se podle toho. Advaita Ācārya nabídl śrāddha-pātru Haridāsovi Ṭhākurovi, nikoliv brāhmaṇovi narozenému v brāhmaṇské rodině. Protože byl Haridāsa Ṭhākura pokročilý oddaný, bylo mu prokazováno více úcty než prvotřídnímu brāhmaṇovi, třebaže se narodil v rodině pojídačů masa.

Verš

eka vāñchā haya mora bahu dina haite
līlā samvaribe tumi — laya mora citte

Synonyma

eka vāñchā — jedna touha; haya — je; mora — moje; bahu dina — velmi dlouhou dobu; haite — již; līlā — Tvoje činnosti; samvaribe tumi — uzavřeš; laya mora citte — myslím.

Překlad

„Již velmi dlouhou dobu mám jednu touhu. Myslím, můj Pane, že již brzy ukončíš své zábavy v tomto hmotném světě.“

Verš

sei līlā prabhu more kabhu nā dekhāibā
āpanāra āge mora śarīra pāḍibā

Synonyma

sei līlā — tuto zábavu; prabhu — můj Pane; more — mně; kabhu — kdy; dekhāibā — neukazuj; āpanāra āge — před Tebou; mora śarīra — moje tělo; pāḍibā — nechť padne.

Překlad

„Přeji si, abys mi neukazoval tuto závěrečnou kapitolu svých zábav. Nech prosím moje tělo padnout ve Tvé přítomnosti dřív, než k tomu dojde.“

Verš

hṛdaye dharimu tomāra kamala caraṇa
nayane dekhimu tomāra cāṅda vadana

Synonyma

hṛdaye — do svého srdce; dharimu — chytím; tomāra — Tvoje; kamala caraṇa — lotosové nohy; nayane — svýma očima; dekhimu — uvidím; tomāra — Tvoji; cāṅda vadana — měsíci podobnou tvář.

Překlad

„Chtěl bych polapit Tvé lotosové nohy do svého srdce a hledět na Tvou měsíci podobnou tvář.“

Verš

jihvāya uccārimu tomāra ‘kṛṣṇa-caitanya’-nāma
ei-mata mora icchā, — chāḍimu parāṇa

Synonyma

jihvāya — svým jazykem; uccārimu — budu zpívat; tomāra — Tvoje; kṛṣṇa-caitanya-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy Caitanyi; ei-mata — takto; mora icchā — moje touha; chāḍimu parāṇa — vzdám se života.

Překlad

„Svým jazykem budu zpívat Tvé svaté jméno, ,Śrī Kṛṣṇa Caitanya!̀ To je má touha. Prosím nech mě vzdát se těla tímto způsobem.“

Verš

mora ei icchā yadi tomāra prasāde haya
ei nivedana mora kara, dayāmaya

Synonyma

mora — moje; ei — tato; icchā — touha; yadi — jestliže; tomāra prasāde — Tvou milostí; haya — je; ei nivedana — tuto prosbu; mora — moji; kara — jen učiň; dayā-maya — ó milostivý.

Překlad

„Ó nejmilostivější Pane, pokud to Tvá milost umožní, splň mi prosím tuto moji touhu.“

Verš

ei nīca deha mora paḍuka tava āge
ei vāñchā-siddhi mora tomātei lāge”

Synonyma

ei — toto; nīca — nízkého původu; deha — tělo; mora — moje; paḍuka — nechť padne; tava āge — před Tebou; ei — tato; vāñchā-siddhi — dokonalost touhy; mora — moje; tomātei — díky Tobě; lāge — bude možná.

Překlad

„Nechť toto tělo nízkého původu padne před Tebou. Díky Tobě je dosažení této dokonalosti všech mých tužeb možné.“

Verš

prabhu kahe, — “haridāsa, ye tumi māgibe
kṛṣṇa kṛpāmaya tāhā avaśya karibe

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl; haridāsa — Můj drahý Haridāsi; ye — cokoliv; tumi — ty; māgibe — požádáš; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kṛpā-maya — nejmilostivější; tāhā — to; avaśya — zajisté; karibe — vykoná.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Můj drahý Haridāsi, Kṛṣṇa je tak milostivý, že musí vykonat vše, po čem toužíš.“

Verš

kintu āmāra ye kichu sukha, saba tomā lañā
tomāra yogya nahe, — yābe āmāre chāḍiyā”

Synonyma

kintu — ale; āmāra — Moje; ye — cokoliv; kichu — jakékoliv; sukha — štěstí; saba — všechno; tomā lañā — díky tvé společnosti; tomāra — pro tebe; yogya nahe — nehodí se; yābe — odejdeš; āmāre chāḍiyā — a necháš Mě tu.

Překlad

„Ale Já za všechno své štěstí vděčím tvé společnosti. Není to od tebe pěkné, že chceš odejít a nechat Mě tu.“

Verš

caraṇe dhari’ kahe haridāsa, — “nā kariha ‘māyā’
avaśya mo-adhame, prabhu, kara ei ‘dayā’

Synonyma

caraṇe — lotosové nohy; dhari' — chytil a; kahe — řekl; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; kariha māyā — nevytvářej iluzi; avaśya — zajisté; mo-adhame — mně, který jsem tak pokleslý; prabhu — můj Pane; kara ei dayā — prokaž tuto milost.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura se chytil lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua a řekl: „Můj Pane, nevytvářej iluzi! Musíš mi prokázat tuto milost, i když jsem tak pokleslý!“

Verš

mora śiromaṇi kata kata mahāśaya
tomāra līlāra sahāya koṭi-bhakta haya

Synonyma

mora — moje; śiromaṇi — korunní klenoty; kata kata — mnoho, mnoho; mahāśaya — velkých osobností; tomāra līlāra — ve Tvých zábavách; sahāya — pomocníků; koṭi-bhakta — milióny oddaných; haya — jsou.

Překlad

„Můj Pane, jsou tu mnohé úctyhodné osobnosti, milióny oddaných, kteří by mi mohli sedět na hlavě. Ti všichni Ti pomáhají ve Tvých zábavách.“

Verš

āmā-hena yadi eka kīṭa mari’ gela
eka pipīlikā maile pṛthvīra kāhāṅ hāni haila?

Synonyma

āmā-hena — jako já; yadi — když; eka — jeden; kīṭa — hmyz; mari' gela — zemře; eka — jeden; pipīlikā — mravenec; maile — když zemře; pṛthvīra — země; kāhāṅ — kde; hāni haila — je nějaká ztráta.

Překlad

„Můj Pane, co je to za ztrátu, když zemře nepatrný hmyz, jako jsem já? Co je to za ztrátu pro hmotný svět, když zemře jeden mravenec?“

Verš

‘bhakata-vatsala’ prabhu, tumi, mui ‘bhaktābhāsa’
avaśya pūrābe, prabhu, mora ei āśa”

Synonyma

bhakata-vatsala — vždy příznivě nakloněný svým oddaným; prabhu — můj Pane; tumi — Ty; mui — já; bhakta-ābhāsa — napodobenina oddaného; avaśya — zajisté; pūrābe — splníš; prabhu — můj Pane; mora — moje; ei — toto; āśa — naděje.

Překlad

„Můj Pane, ke svým oddaným chováš neustálou náklonnost. Já jsem sice jen napodobenina oddaného, ale přesto si přeji, abys mi splnil mou touhu. To je má naděje.“

Verš

madhyāhna karite prabhu calilā āpane
īśvara dekhiyā kāli dibena daraśane

Synonyma

madhyāhna karite — aby vykonal své polední povinnosti; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; calilā āpane — zvedl se; īśvara dekhiyā — po návštěvě Pána Jagannātha; kāli — zítra; dibena daraśane — půjde navštívit Haridāse Ṭhākura.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu musel odejít, aby vykonal své polední povinnosti, ale domluvili se, že příštího dne po zhlédnutí Pána Jagannātha opět přijde Haridāse Ṭhākura navštívit.

Verš

tabe mahāprabhu tāṅre kari’ āliṅgana
madhyāhna karite samudre karilā gamana

Synonyma

tabe — potom; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jeho (Haridāse); kari' — poté, co učinil; āliṅgana — objetí; madhyāhna karite — vykonat své polední povinnosti; samudre — k moři; karilā gamana — odešel.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu ho obejmul a odešel k moři, aby se tam vykoupal a vykonal své polední povinnosti.

Verš

prātaḥ-kāle īśvara dekhi’ saba bhakta lañā
haridāse dekhite āilā śīghra kariyā

Synonyma

prātaḥ-kāle — ráno; īśvara dekhi' — po návštěvě Pána Jagannātha; saba bhakta — všemi oddanými; lañā — doprovázený; haridāse — Haridāse; dekhite — navštívit; āilā — přišel; śīghra kariyā — rychle.

Překlad

Příští den ráno, po návštěvě Jagannāthova chrámu, šel Śrī Caitanya Mahāprabhu v doprovodu všech svých oddaných rychle navštívit Haridāse Ṭhākura.

Verš

haridāsera āge āsi’ dilā daraśana
haridāsa vandilā prabhura āra vaiṣṇava-caraṇa

Synonyma

haridāsera — Haridāse Ṭhākura; āge — před; āsi' — když přišel; dilā daraśana — ukázal se mu; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; vandilā — prokázal úctu; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; āra — a; vaiṣṇava — vaiṣṇavů; caraṇa — lotosovým nohám.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu a oddaní přišli k Haridāsovi Ṭhākurovi, a ten se poklonil u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua a všech vaiṣṇavů.

Verš

prabhu kahe, — ‘haridāsa, kaha samācāra’
haridāsa kahe, — ‘prabhu, ye kṛpā tomāra’

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; haridāsa — Můj drahý Haridāsi; kaha samācāra — co je nového; haridāsa kahe — Haridāsa odpověděl; prabhu — můj Pane; ye — jakoukoliv; kṛpā — milost; tomāra — Tvoji.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu se zeptal: „Můj drahý Haridāsi, co je nového?“

Význam

Haridāsa Ṭhākura odpověděl: „Můj Pane, jakákoliv milost, kterou mi můžeš udělit.“

Verš

aṅgane ārambhilā prabhu mahā-saṅkīrtana
vakreśvara-paṇḍita tāhāṅ karena nartana

Synonyma

aṅgane — na dvoře; ārambhilā — zahájil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; mahā-saṅkīrtana — velké společné zpívání; vakreśvara-paṇḍita — Vakreśvara Paṇḍita; tāhāṅ — tam; karena nartana — tančil.

Překlad

Když to Śrī Caitanya Mahāprabhu uslyšel, okamžitě na dvoře zahájil velké společné zpívání. Vakreśvara Paṇḍita byl hlavním tanečníkem.

Verš

svarūpa-gosāñi ādi yata prabhura gaṇa
haridāse beḍi’ kare nāma-saṅkīrtana

Synonyma

svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; ādi — a ostatní; yata — všichni; prabhura gaṇa — Pánovi společníci; haridāse beḍi' — poté, co obklopili Haridāse Ṭhākura; kare — prováděli; nāma-saṅkīrtana — společné zpívání.

Překlad

Všichni oddaní Śrī Caitanyi Mahāprabhua v čele se Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm obklopili Haridāse Ṭhākura a začali se společným zpíváním.

Verš

rāmānanda, sārvabhauma, sabāra agrete
haridāsera guṇa prabhu lāgilā kahite

Synonyma

rāmānanda — Rāmānandou Rāyem; sārvabhauma — Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou; sabāra — všemi; agrete — před; haridāsera — Haridāse Ṭhākura; guṇa — vznešené vlastnosti; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; lāgilā kahite — začal popisovat.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu začal před všemi velkými oddanými, jako byl Rāmānanda Rāya a Sārvabhauma Bhaṭṭācārya, popisovat svaté vlastnosti Haridāse Ṭhākura.

Verš

haridāsera guṇa kahite prabhu ha-ilā pañca-mukha
kahite kahite prabhura bāḍe mahā-sukha

Synonyma

haridāsera — Haridāse Ṭhākura; guṇa — vlastnosti; kahite — když popisoval; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ha-ilā — stal se; pañca-mukha — jako kdyby měl pět úst; kahite kahite — když hovořil; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bāḍe — zvětšovalo se; mahā-sukha — velké štěstí.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu popisoval transcendentální vlastnosti Haridāse Ṭhākura, vypadalo to, jako by měl pět úst. Čím víc hovořil, tím víc narůstala Jeho blaženost.

Verš

haridāsera guṇe sabāra vismita haya mana
sarva-bhakta vande haridāsera caraṇa

Synonyma

haridāsera — Haridāse Ṭhākura; guṇe — vlastnostmi; sabāra — všech; vismita — užaslá; haya — stala se; mana — mysl; sarva-bhakta — všichni oddaní; vande — uctívali; haridāsera caraṇa — lotosové nohy Haridāse Ṭhākura.

Překlad

Po naslouchání o transcendentálních vlastnostech Haridāse Ṭhākura všichni přítomní oddaní užasli a s úctou se klaněli u jeho lotosových nohou.

Verš

haridāsa nijāgrete prabhure vasāilā
nija-netra — dui bhṛṅga — mukha-padme dilā

Synonyma

haridāsa — Ṭhākura Haridāsa; nija-agrete — před sebou; prabhure vasāilā — usadil Pána; nija-netra — své oči; dui bhṛṅga — jako dva čmeláky; mukha-padme — na lotosovou tvář; dilā — upřel.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura usadil Śrī Caitanyu Mahāprabhua před sebou a potom upřel své oči jako dva čmeláky na Pánovu lotosovou tvář.

Verš

sva-hṛdaye āni’ dharila prabhura caraṇa
sarva-bhakta-pada-reṇu mastaka-bhūṣaṇa

Synonyma

sva-hṛdaye — na své srdce; āni' — když vzal; dharila — držel; prabhura caraṇa — lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua; sarva-bhakta — všech oddaných; pada-reṇu — prach z nohou; mastaka-bhūṣaṇa — ozdobu na své hlavě.

Překlad

Lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua držel na svém srdci a pak sebral prach z nohou všech přítomných oddaných a dal si ho na hlavu.

Verš

‘śrī-kṛṣṇa-caitanya’ śabda balena bāra bāra
prabhu-mukha-mādhurī piye, netre jala-dhāra

Synonyma

śrī-kṛṣṇa-caitanya — Pán Śrī Kṛṣṇa Caitanya; śabda — zvuk; balena — vyslovuje; bāra bāra — znovu a znovu; prabhu-mukha-mādhurī — sladkost tváře Śrī Caitanyi Mahāprabhua; piye — pije; netre — skrze oči; jala-dhāra — neustálý proud vody.

Překlad

Znovu a znovu opakoval svaté jméno Śrī Kṛṣṇy Caitanyi, a jak pil sladkost Pánovy tváře, z očí mu bez ustání tekly slzy.

Verš

‘śrī-kṛṣṇa-caitanya’ śabda karite uccāraṇa
nāmera sahita prāṇa kaila utkrāmaṇa

Synonyma

śrī-kṛṣṇa-caitanya — Śrī Kṛṣṇa Caitanya; śabda — zvuk; karite uccāraṇa — pronášející; nāmera sahita — se jménem; prāṇa — život; kaila utkrāmaṇa — odešel.

Překlad

Za pronášení svatého jména „Śrī Kṛṣṇa Caitanya“ jeho životní vzduch opustil tělo.

Verš

mahā-yogeśvara-prāya dekhi’ svacchande maraṇa
‘bhīṣmera niryāṇa’ sabāra ha-ila smaraṇa

Synonyma

mahā-yogeśvara-prāya — jako velký mystický yogī; dekhi' — když viděli; svacchande — na své přání; maraṇa — smrt; bhīṣmera niryāṇa — Bhīṣmův odchod; sabāra ha-ila smaraṇa — všichni si připomněli.

Překlad

Při pohledu na úžasnou smrt Haridāse Ṭhākura z vlastní vůle, která byla jako smrt velkého mystického yogīho, si všichni vzpomněli na odchod Bhīṣmy.

Verš

‘hari’ ‘kṛṣṇa’-śabde sabe kare kolāhala
premānande mahāprabhu ha-ilā vihvala

Synonyma

hari — svatého jména Hariho; kṛṣṇa — svatého jména Kṛṣṇy; śabde — zvukovou vibrací; sabe — všichni; kare — vytvářejí; kolāhala — velký hluk; prema-ānande — v extázi lásky; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ha-ilā vihvala — ztratil sám sebe.

Překlad

Jak všichni volali svatá jména „Hari“ a „Kṛṣṇa“, vytvářelo to velký hluk. Śrī Caitanyu Mahāprabhua zaplavila extáze lásky.

Verš

haridāsera tanu prabhu kole laila uṭhāñā
aṅgane nācena prabhu premāviṣṭa hañā

Synonyma

haridāsera — Haridāse Ṭhākura; tanu — tělo; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kole — do náruče; laila — vzal; uṭhāñā — poté, co zvedl; aṅgane — ve dvoře; nācena — tančí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; premāviṣṭa hañā — dojatý extatickou láskou.

Překlad

Pán zvedl tělo Haridāse Ṭhākura a vzal je do náruče. Pak začal na dvoře tančit ve stavu extatické lásky.

Verš

prabhura āveśe avaśa sarva-bhakta-gaṇa
premāveśe sabe nāce, karena kīrtana

Synonyma

prabhura āveśe — vzhledem k extatickým emocím Śrī Caitanyi Mahāprabhua; avaśa — bezmocní; sarva-bhakta-gaṇa — všichni oddaní; prema-āveśe — ve velké extázi lásky; sabe — všichni; nāce — tančí; karena kīrtana — a společně zpívají.

Překlad

Všichni oddaní byli z extáze lásky Śrī Caitanyi Mahāprabhua bezmocní a začali také s extatickou láskou tančit a společně zpívat.

Verš

ei-mate nṛtya prabhu kailā kata-kṣaṇa
svarūpa-gosāñi prabhure karāila sāvadhāna

Synonyma

ei-mate — takto; nṛtya — tanec; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā — prováděl; kata-kṣaṇa — nějakou dobu; svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; karāila — přiměl vykonat; sāvadhāna — postarání se o další obřady.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu nějakou dobu tančil a potom Mu Svarūpa Dāmodara Gosvāmī řekl o dalších obřadech, které je třeba pro tělo Ṭhākura Haridāse vykonat.

Verš

haridāsa-ṭhākure tabe vimāne caḍāñā
samudre lañā gelā tabe kīrtana kariyā

Synonyma

haridāsa-ṭhākure — Haridāse Ṭhākura; tabe — potom; vimāne — na nosítka podobná létajícímu prostředku; caḍāñā — když položili; samudre — na mořský břeh; lañā gelā — odnesli; tabe — potom; kīrtana kariyā — společně zpívající.

Překlad

Poté bylo tělo Haridāse Ṭhākura zvednuto na nosítka připomínající létající prostředek a za doprovodu společného zpívání odneseno na pláž.

Verš

āge mahāprabhu calena nṛtya karite karite
pāche nṛtya kare vakreśvara bhakta-gaṇa-sāthe

Synonyma

āge — vpředu; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; calena — jde; nṛtya — tanec; karite karite — provádějící; pāche — vzadu; nṛtya kare — tančí; vakreśvara — Vakreśvara; bhakta-gaṇa-sāthe — s dalšími oddanými.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tančil v čele průvodu a Vakreśvara Paṇḍita s ostatními oddanými zpíval a tančil vzadu.

Verš

haridāse samudra-jale snāna karāilā
prabhu kahe, — “samudra ei ‘mahā-tīrtha’ ha-ilā”

Synonyma

haridāse — tělo Haridāse; samudra-jale — v mořské vodě; snāna karāilā — vykoupal; prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; samudra — moře; ei — toto; mahā-tīrtha ha-ilā — stalo se velkým poutním místem.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu vykoupal tělo Haridāse Ṭhākura v moři a prohlásil: „Ode dneška se toto moře stalo velkým poutním místem.“

Verš

haridāsera pādodaka piye bhakta-gaṇa
haridāsera aṅge dilā prasāda-candana

Synonyma

haridāsera — Haridāse Ṭhākura; pāda-udaka — vodu, která se dotkla lotosových nohou; piye — pijí; bhakta-gaṇa — oddaní; haridāsera — Haridāse Ṭhākura; aṅge — po těle; dilā — rozetřeli; prasāda-candana — zbytky santálové pasty obětované Pánu Jagannāthovi.

Překlad

Každý se napil vody, jež omyla lotosové nohy Haridāse Ṭhākura, a potom jeho tělo potřeli zbytky santálové pasty od Pána Jagannātha.

Verš

ḍora, kaḍāra, prasāda, vastra aṅge dilā
vālukāra garta kari’ tāhe śoyāilā

Synonyma

ḍora — hedvábná lana; kaḍāra — zbytky santálové pasty Pána Jagannātha; prasāda — zbytky Jagannāthova jídla; vastra — oblečení; aṅge — na tělo; dilā — dali; vālukāra — v písku; garta — jámu; kari' — poté, co vyhloubili; tāhe — do ní; śoyāilā — uložili.

Překlad

Poté, co byla v písku vyhloubena jáma, do ní uložili tělo Haridāse Ṭhākura a na ně položili zbytky od Pána Jagannātha, jako jsou Jeho hedvábná lana, santálovou pastu, jídlo a šaty.

Verš

cāri-dike bhakta-gaṇa karena kīrtana
vakreśvara-paṇḍita karena ānande nartana

Synonyma

cāri-dike — všude okolo; bhakta-gaṇa — oddaní; karena — prováděli; kīrtana — společné zpívání; vakreśvara-paṇḍita — Vakreśvara Paṇḍita; karena — prováděl; ānande — blaženě; nartana — tanec.

Překlad

Oddaní okolo těla zahájili společné zpívání a Vakreśvara Paṇḍita blaženě tančil.

Verš

‘hari-bola’ ‘hari-bola’ bale gaurarāya
āpani śrī-haste vālu dilā tāṅra gāya

Synonyma

hari-bola hari-bola — zpívej Hari, zpívej Hari; bale — volal; gaurarāya — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āpani — osobně; śrī-haste — svýma transcendentálníma rukama; vālu dilā — sypal písek; tāṅra gāya — na jeho tělo.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu sám svýma transcendentálníma rukama zasypal tělo Haridāse Ṭhākura pískem a volal přitom „Haribol! Haribol!“

Verš

tāṅre vālu diyā upare piṇḍā bāṅdhāilā
caudike piṇḍera mahā āvaraṇa kailā

Synonyma

tāṅre — na tělo Haridāse Ṭhākura; vālu — písek; diyā — poté, co nasypali; upare — nahoře; piṇḍā bāṅdhāilā — vytvořili mohylu; cau-dike — všude okolo; piṇḍera — mohyly; mahā āvaraṇa kailā — postavili velký plot.

Překlad

Celé tělo Haridāse Ṭhākura pokryli oddaní pískem a nahoře vytvořili mohylu. Tu pak ze všech stran ohradili plotem.

Verš

tāhā beḍi’ prabhu kailā kīrtana, nartana
hari-dhvani-kolāhale bharila bhuvana

Synonyma

tāhā — toho; beḍi' — okolo; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā — činil; kīrtana nartana — zpěv a tanec; hari-dhvani-kolāhale — hlasitý zvuk svatého jména Hariho; bharila — naplnil; bhuvana — celý vesmír.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu okolo mohyly tančil a zpíval, až hlasitý zvuk svatého jména Hariho naplnil celý vesmír.

Verš

tabe mahāprabhu saba bhakta-gaṇa-saṅge
samudre karilā snāna-jala-keli raṅge

Synonyma

tabe — poté; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; saba — všemi; bhakta-gaṇa-saṅge — s oddanými; samudre — v moři; karilā snāna — vykoupal se; jala-keli — a hrál si ve vodě; raṅge — s velkou radostí.

Překlad

Po saṅkīrtanu se Śrī Caitanya Mahāprabhu spolu se svými oddanými vykoupal v moři. S velkou radostí tam plaval a věnoval se vodním hrám.

Verš

haridāse pradakṣiṇa kari’ āila siṁha-dvāre
hari-kīrtana-kolāhala sakala nagare

Synonyma

haridāse — Haridāse; pradakṣiṇa kari' — poté, co obřadně obešel; āila siṁha-dvāre — přišel k bráně Jagannāthova chrámu známé jako Simha-dvára; hari-kīrtana-kolāhala — hlasitý zvuk společného zpívání; sakala nagare — po celém městě.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu obřadně obešel hrobku Haridāse Ṭhākura a pak odešel k bráně Simha-dvára u Jagannāthova chrámu. Celé město se zapojilo do společného zpívání a jeho hlasitý zvuk se rozléhal městem.

Verš

siṁha-dvāre āsi’ prabhu pasārira ṭhāṅi
āṅcala pātiyā prasāda māgilā tathāi

Synonyma

siṁha-dvāre āsi' — když přišel před Simha-dváru; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; pasārira ṭhāṅi — od každého prodavače; āṅcala pātiyā — poté, co rozprostřel svůj oděv; prasāda — Jagannāthovo prasādam; māgilā — žebral; tathāi — tam.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu přišel k bráně Simha-dvára, rozprostřel část svého oděvu a začal od tamních prodavačů žebrat prasādam.

Verš

‘haridāsa-ṭhākurera mahotsavera tare
prasāda māgiye bhikṣā deha’ ta’ āmāre’

Synonyma

haridāsa-ṭhākurera — Haridāse Ṭhākura; mahotsavera tare — pro uspořádání slavnosti; prasāda māgiye — žebrám prasādam; bhikṣā deha' — prosím dejte almužnu; ta' — zajisté; āmāre — Mně.

Překlad

„Žebrám prasādam na oslavu odchodu Haridāse Ṭhākura,“ říkal Pán. „Dejte Mi prosím almužnu.“

Verš

śuniyā pasāri saba cāṅgaḍā uṭhāñā
prasāda dite āse tārā ānandita hañā

Synonyma

śuniyā — když to slyšeli; pasāri — prodavači; saba — všichni; cāṅgaḍā uṭhāñā — beroucí velké koše; prasāda dite — aby předali prasādam; āse — přišli; tārā — oni; ānandita hañā — s velkou radostí.

Překlad

Jakmile to prodavači uslyšeli, přicházeli s velkými koši naplněnými prasādam, které s radostí předávali Pánu Caitanyovi.

Verš

svarūpa-gosāñi pasārike niṣedhila
cāṅgaḍā lañā pasāri pasāre vasila

Synonyma

svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; pasārike — prodavače; niṣedhila — zastavil; cāṅgaḍā lañā — beroucí koše; pasāri — prodavači; pasāre vasila — posadili se do svých obchodů.

Překlad

Svarūpa Dāmodara je však zastavil a prodavači se vrátili a posadili se i se svými koši do svých obchodů.

Verš

svarūpa-gosāñi prabhure ghara pāṭhāilā
cāri vaiṣṇava, cāri pichāḍā saṅge rākhilā

Synonyma

svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; ghara pāṭhāilā — poslal do Jeho domu; cāri vaiṣṇava — čtyři vaiṣṇavy; cāri pichāḍā — čtyři nosiče; saṅge rākhilā — si ponechal.

Překlad

Svarūpa Dāmodara poslal Śrī Caitanyu Mahāprabhua zpátky do Jeho sídla a sám zůstal v doprovodu čtyř vaiṣṇavů a čtyř služebníků.

Verš

svarūpa-gosāñi kahilena saba pasārire
eka eka dravyera eka eka puñjā deha’ more

Synonyma

svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; kahilena — řekl; saba pasārire — všem prodavačům; eka eka dravyera — od každého druhu prasādam; eka eka puñjā — čtyři hrsti; deha' more — dejte mi.

Překlad

Svarūpa Dāmodara všem prodavačům řekl: „Dejte mi od každého druhu prasādam čtyři hrsti.“

Verš

ei-mate nānā prasāda bojhā bāndhāñā
lañā āilā cāri janera mastake caḍāñā

Synonyma

ei-mate — takto; nānā — různé; prasādaprasādam; bojhā — náklad; bāndhāñā — poté, co zabalili; lañā āilā — přinesli; cāri janera — čtyř lidí; mastake — na hlavy; caḍāñā — když naložili.

Překlad

Tak bylo shromážděno, zabaleno do různých balíků a na hlavách čtyř služebníků odneseno mnoho různého prasādam.

Verš

vāṇīnātha paṭṭanāyaka prasāda ānilā
kāśī-miśra aneka prasāda pāṭhāilā

Synonyma

vāṇīnātha paṭṭanāyaka — Vāṇīnātha Paṭṭanāyaka; prasādaprasādam; ānilā — přinesl; kāśī-miśra — Kāśī Miśra; aneka prasāda — různé druhy prasādam; pāṭhāilā — poslal.

Překlad

Kromě Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho poslali velké množství prasādam také Vāṇīnātha Paṭṭanāyaka a Kāśī Miśra.

Verš

saba vaiṣṇave prabhu vasāilā sāri sāri
āpane pariveśe prabhu lañā janā cāri

Synonyma

saba vaiṣṇave — všechny vaiṣṇavy; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vasāilā — posadil; sāri sāri — do řad; āpane — osobně; pariveśe — rozdává; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; lañā — beroucí; janā cāri — čtyři muže.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu usadil všechny oddané do řad a osobně začal s pomocí čtyř dalších mužů rozdávat prasādam.

Verš

mahāprabhura śrī-haste alpa nā āise
eka-eka pāte pañca-janāra bhakṣya pariveśe

Synonyma

mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śrī-haste — do transcendentálních rukou; alpa — malé množství; āise — nepřišlo; eka-eka pāte — na každý list (používaný jako talíř); pañca-janāra — pěti lidí; bhakṣya — jídlo; pariveśe — naložil.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu nebyl zvyklý přijímat prasādam v malých dávkách. Na každý list proto naložil tolik, kolik by snědlo alespoň pět lidí.

Verš

svarūpa kahe, — “prabhu, vasi’ karaha darśana
āmi iṅhā-sabā lañā kari pariveśana

Synonyma

svarūpa kahe — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī řekl; prabhu — můj Pane; vasi' — posaď se a; karaha darśana — dívej se; āmi — já; iṅhā-sabā lañā — se všemi těmito muži; kari pariveśana — budu sloužit.

Překlad

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī Śrī Caitanyu Mahāprabhua požádal: „Posaď se prosím a dívej se. Prasādam budu rozdávat já a tito muži mi pomohou.“

Verš

svarūpa, jagadānanda, kāśīśvara, śaṅkara
cāri-jana pariveśana kare nirantara

Synonyma

svarūpa — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita; kāśīśvara — Kāśīśvara; śaṅkara — Śaṅkara; cāri-jana — čtyři lidé; pariveśana kare — slouží; nirantara — neustále.

Překlad

Ti čtyři – Svarūpa Dāmodara, Jagadānanda, Kāśīśvara a Śaṅkara – rozdávali prasādam bez zastavení.

Verš

prabhu nā khāile keha nā kare bhojana
prabhure se dine kāśī-miśrera nimantraṇa

Synonyma

prabhu khāile — dokud Pán nezačal jíst; keha kare bhojana — nikdo nejedl; prabhure — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; se dine — toho dne; kāśī-miśrera — Kāśīho Miśry; nimantraṇa — pozvání.

Překlad

Nikdo z oddaných nezačal jíst prasādam, dokud nezačal jíst Pán. Toho dne však Pána pozval Kāśī Miśra.

Verš

āpane kāśī-miśra āilā prasāda lañā
prabhure bhikṣā karāilā āgraha kariyā

Synonyma

āpane — osobně; kāśī-miśra — Kāśī Miśra; āilā — přišel; prasāda lañā — beroucí prasādam; prabhure — pro Śrī Caitanyu Mahāprabhua; bhikṣā karāilā — předložil Mu prasādam; āgraha kariyā — s velkou pozorností.

Překlad

Kāśī Miśra tam tedy přišel a osobně s velkou pozorností předložil prasādam Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi a pobídl Ho, ať jí.

Verš

purī-bhāratīra saṅge prabhu bhikṣā kailā
sakala vaiṣṇava tabe bhojana karilā

Synonyma

purī-bhāratīra saṅge — s Paramānandou Purīm a Brahmānandou Bhāratīm; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhikṣā kailā — uctil prasādam; sakala vaiṣṇava — všichni vaiṣṇavové; tabe — tehdy; bhojana karilā — začali jíst.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu si sedl s Paramānandou Purīm a Brahmānandou Bhāratīm a společně přijali prasādam. Všichni ostatní vaiṣṇavové začali jíst, když začal jíst On.

Verš

ākaṇṭha pūrāñā sabāya karāilā bhojana
deha’ deha’ bali’ prabhu balena vacana

Synonyma

ākaṇṭha pūrāñā — plnící až po krk; sabāya — každého; karāilā bhojana — pobízel k jídlu; deha' deha' — dejte jim víc, dejte jim víc; bali' — říkající; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; balena vacana — hovořil.

Překlad

Každý byl plný až po krk, protože Śrī Caitanya Mahāprabhu těm, kteří rozdávali, neustále říkal: „Dejte jim víc! Dejte jim víc!“

Verš

bhojana kariyā sabe kailā ācamana
sabāre parāilā prabhu mālya-candana

Synonyma

bhojana kariyā — po jídle; sabe — všichni oddaní; kailā — učinili; ācamana — umytí úst a rukou; sabāre — na všechny; parāilā — pověsil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; mālya — květinovou girlandu; candana — santálovou pastu.

Překlad

Když všichni oddaní dojedli a umyli si ruce a ústa, Śrī Caitanya Mahāprabhu každého z nich ozdobil květinovou girlandou a santálovou pastou.

Verš

premāviṣṭa hañā prabhu karena vara-dāna
śuni’ bhakta-gaṇera juḍāya manas-kāma

Synonyma

prema-āviṣṭa hañā — zaplavený extází lásky; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karena vara-dāna — požehnal; śuni' — když to slyšeli; bhakta-gaṇera — oddaných; juḍāya — byly splněny; manaḥ-kāma — touhy mysli.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu, zaplavený extází lásky, dal všem oddaným požehnání, a ti je vyslechli s velkým uspokojením.

Verš

“haridāsera vijayotsava ye kaila darśana
ye ihāṅ nṛtya kaila, ye kaila kīrtana
ye tāṅre vālukā dite karila gamana
tāra madhye mahotsave ye kaila bhojana
acire ha-ibe tā-sabāra ‘kṛṣṇa-prāpti’
haridāsa-daraśane haya aiche ‘śakti’

Synonyma

haridāsera — Haridāse Ṭhākura; vijaya-utsava — oslavu odchodu; ye — každý, kdo; kaila darśana — viděl; ye — každý, kdo; ihāṅ — zde; nṛtya kaila — tančil; ye — každý, kdo; kaila kīrtana — zpíval; ye — každý, kdo; tāṅre — na něho; vālukā dite — sypat písek; karila gamana — přišel; tāra madhye — v tomto ohledu; mahotsave — při slavnosti; ye — každý, kdo; kaila bhojana — přijal prasādam; acire — velmi brzy; ha-ibe — bude; -sabāra — těch všech; kṛṣṇa-prāpti — dosažení Kṛṣṇy; haridāsa-daraśane — spatřením Haridāse Ṭhākura; haya — je; aiche — taková; śakti — moc.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu dal toto požehnání: „Každý, kdo viděl oslavu odchodu Haridāse Ṭhākura, každý, kdo zde tančil a zpíval, každý, kdo na tělo Haridāse Ṭhākura sypal písek, a každý, kdo se k této oslavě připojil, aby přijal prasādam, získá velmi brzy Kṛṣṇovu přízeň. Takovou úžasnou moc má spatření Haridāse Ṭhākura.“

Verš

kṛpā kari’ kṛṣṇa more diyāchilā saṅga
svatantra kṛṣṇera icchā, — kailā saṅga-bhaṅga

Synonyma

kṛpā kari' — jsoucí milostivý; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; more — Mně; diyāchilā saṅga — dal společnost; svatantra — nezávislá; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; icchā — touha; kailā saṅga-bhaṅga — vzal Mi tuto společnost.

Překlad

„Kṛṣṇa ke Mně byl milostivý, a dal Mi společnost Haridāse Ṭhākura. A protože je ve svých přáních nezávislý, nyní Mi tuto společnost zase vzal.“

Verš

haridāsera icchā yabe ha-ila calite
āmāra śakati tāṅre nārila rākhite

Synonyma

haridāsera — Haridāse Ṭhākura; icchā — touha; yabe — když; ha-ila — byla; calite — odejít; āmāra śakati — Moje síla; tāṅre — jeho; nārila rākhite — nemohla udržet.

Překlad

„Když se Haridāsa Ṭhākura rozhodl opustit tento hmotný svět, neměl jsem sílu ho zadržet.“

Verš

icchā-mātre kailā nija-prāṇa niṣkrāmaṇa
pūrve yena śuniyāchi bhīṣmera maraṇa

Synonyma

icchā-mātre — jen díky své touze; kailā — učinil; nija-prāṇa — svého života; niṣkrāmaṇa — odchod; pūrve — dříve; yena — jako; śuniyāchi — slyšeli jsme; bhīṣmera maraṇa — smrt Bhīṣmadevy.

Překlad

„Haridāsa Ṭhākura se dokázal vzdát svého života pouhým přáním stejně jako Bhīṣma, o kterém jsme ze śāstry slyšeli, že zemřel jen proto, že si to přál.“

Verš

haridāsa āchila pṛthivīra ‘śiromaṇi’
tāhā vinā ratna-śūnyā ha-ila medinī

Synonyma

haridāsa — Ṭhākura Haridāsa; āchila — byl; pṛthivīra — tohoto světa; śiromaṇi — korunní klenot; tāhā vinā — bez něho; ratna-śūnyā — bez vzácného drahokamu; ha-ila — bude; medinī — tento svět.

Překlad

„Haridāsa Ṭhākura byl korunním klenotem na hlavě tohoto světa. Bez něho je nyní svět o tento vzácný drahokam připraven.“

Verš

‘jaya jaya haridāsa’ bali’ kara hari-dhvani”
eta bali’ mahāprabhu nācena āpani

Synonyma

jaya jaya — sláva; haridāsa — Haridāsovi Ṭhākurovi; bali' — poté, co řeknete; kara hari-dhvani — zpívejte svaté jméno Pána; eta bali' — to když řekl; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nācena — tančí; āpani — osobně.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom všem řekl: „Řekněte ,Sláva Haridāsovi Ṭhākurovi!̀ a zpívejte svaté jméno Hariho.“ Po těchto slovech začal sám tančit.

Verš

sabe gāya, — “jaya jaya jaya haridāsa
nāmera mahimā yeṅha karilā prakāśa”

Synonyma

sabe gāya — všichni zpívali; jaya jaya jaya — sláva; haridāsa — Haridāsovi Ṭhākurovi; nāmera mahimā — slávu zpívání svatého jména; yeṅha — jenž; karilā prakāśa — vyjevil.

Překlad

Každý volal: „Sláva Haridāsovi Ṭhākurovi, který vyjevil důležitost zpívání svatého jména Pána!“

Verš

tabe mahāprabhu saba bhakte vidāya dilā
harṣa-viṣāde prabhu viśrāma karilā

Synonyma

tabe — potom; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; saba bhakte — se všemi oddanými; vidāya dilā — rozloučil se; harṣa-viṣāde — se smíšenými pocity štěstí i neštěstí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; viśrāma karilā — odpočinul si.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se potom se všemi oddanými rozloučil a se smíšenými pocity štěstí i neštěstí ulehl k odpočinku.

Verš

ei ta’ kahiluṅ haridāsera vijaya
yāhāra śravaṇe kṛṣṇe dṛḍha-bhakti haya

Synonyma

ei ta' — tak; kahiluṅ — hovořil jsem; haridāsera — Haridāse Ṭhākura; vijaya — o vítězství; yāhāra śravaṇe — o kterém když naslouchá; kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; dṛḍha-bhakti — neochvějná oddaná služba; haya — stane se.

Překlad

Tak jsem promluvil o vítězném odchodu Haridāse Ṭhākura. Každý, kdo tomuto vyprávění naslouchá, zajisté pevně upne svou mysl na oddanou službu Kṛṣṇovi.

Význam

V Purušóttama-kšétře neboli Džagannáth Purí je chrám Ṭoṭā-gopīnātha. Když od něho půjdeme směrem k moři, najdeme dosud existující hrobku Haridāse Ṭhākura. Každý rok v den Ananta-caturdaśī je zde pořádána slavnost odchodu Haridāse Ṭhākura. Zhruba před sto lety byla na tomto místě instalována Božstva Nityānandy Prabhua, Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Advaity Prabhua. Prostředky k tomu dodal Bhramaravara, jeden urozený muž z Kéndrápády v Uríse. O řízení chrámu se starali gosvāmī od Ṭoṭa-gopīnātha.

Tento chrám byl později prodán někomu dalšímu, který se nyní stará o chrámovou sevā-pūju. Nedaleko tohoto chrámu a hrobky Haridāse Ṭhākura postavil Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura malý dům zvaný Bhakti-kuṭī. V bengálském roce 1329 (1922 n.l.) tam byl založen Puruṣottama-maṭh, pobočka Gauḍīya-maṭhu. V Bhakti-ratnākaře (3.222–223, 227–228) se uvádí:

śrīnivāsa śīghra samudrera kūle gelā
haridāsa-ṭhākurera samādhi dekhilā
bhūmite paḍiyā kailā praṇati vistara
bhāgavata-gaṇa śrī-samādhi-sannidhāne
śrīnivāse sthira kailā sasneha-vacane
punaḥ śrīnivāsa śrī-samādhi praṇamiyā
ye vilāpa kailā, tā śunile drave hiyā

„Śrīnivāsa Ṭhākura rychle utíkal k mořskému pobřeží. Když uviděl hrobku Haridāse Ṭhākura, okamžitě s modlitbami padl na zem a téměř omdlel. Přítomní oddaní ho uklidnili sladkými slovy plnými náklonnosti a Śrīnivāsa se znovu hrobce poklonil. Když člověk poslouchá o odloučení, které vyjevil Śrīnivāsa ve svém nářku u hrobky Haridāse Ṭhākura, jeho srdce taje.“

Verš

caitanyera bhakta-vātsalya ihātei jāni
bhakta-vāñchā pūrṇa kailā nyāsi-śiromaṇi

Synonyma

caitanyera — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhakta-vātsalya — náklonnost ke svým oddaným; ihātei — z tohoto; jāni — lze pochopit; bhakta-vāñchā — touhu oddaného; pūrṇa kailā — plně uspokojil; nyāsi-śiromaṇi — korunní klenot mezi sannyāsīmi, Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Z této události odchodu Haridāse Ṭhākura a z velké pozornosti, kterou Śrī Caitanya Mahāprabhu věnoval jeho oslavám, lze pochopit Jeho lásku ke svým oddaným. I když je největším ze všech sannyāsīch, touhu Haridāse Ṭhākura zcela uspokojil.

Verš

śeṣa-kāle dilā tāṅre darśana-sparśana
tāṅre kole kari’ kailā āpane nartana

Synonyma

śeṣa-kāle — v posledních chvílích života; dilā — dal; tāṅre — Haridāsovi Ṭhākurovi; darśana-sparśana — možnost Ho vidět a dotýkat se Ho; tāṅre — jeho; kole kari' — beroucí do náruče; kailā — činil; āpane — osobně; nartana — tanec.

Překlad

Když Haridāsa Ṭhākura prožíval poslední okamžiky svého života, Śrī Caitanya Mahāprabhu mu poskytl svou společnost a dovolil mu se Ho dotýkat. Potom vzal tělo Ṭhākura Haridāse do náruče a tančil s ním.

Verš

āpane śrī-haste kṛpāya tāṅre vālu dilā
āpane prasāda māgi’ mahotsava kailā

Synonyma

āpane — osobně; śrī-haste — svýma transcendentálníma rukama; kṛpāya — ze své bezpříčinné milosti; tāṅre — jeho; vālu dilā — pokryl pískem; āpane — osobně; prasāda māgi' — poté, co žebral prasādam; mahotsava kailā — uspořádal velkou slavnost.

Překlad

Ze své bezpříčinné milosti Pán osobně zakryl tělo Haridāse Ṭhākura pískem a osobně vyžebral od prodavačů almužnu. Potom uspořádal velkou slavnost na oslavu odchodu Haridāse Ṭhākura.

Verš

mahā-bhāgavata haridāsa — parama-vidvān
e saubhāgya lāgi’ āge karilā prayāṇa

Synonyma

mahā-bhāgavata — velký oddaný; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; parama-vidvān — nejučenější; e saubhāgya lāgi' — díky svému velkému štěstí; āge — první; karilā prayāṇa — odešel.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura byl nejen největší oddaný Pána, ale také velký učenec. Měl to velké štěstí, že odešel dřív než Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Význam

O Haridāsovi Ṭhākurovi je zde zmínka jako o největším učenci, parama-vidvān. Nejdůležitější vědou je ve skutečnosti věda o tom, jak se vymanit ze spárů hmotné existence. Každý, kdo tuto vědu zná, musí být považován za největšího učence. Každý, kdo zná dočasnou situaci v tomto hmotném světě a umí dosáhnout trvalé situace ve světě duchovním, kdo ví, že Nejvyšší Osobnost Božství se nachází za hranicemi našeho experimentálního poznání, je považován za nejvzdělanějšího učence. Protože Haridāsa Ṭhākura tuto vědu dokonale ovládal, je zde popsán jako parama-vidvān. Osobně kázal důležitost zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, která je schválena zjevenými písmy. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (7.5.24) stojí:

iti puṁsārpitā viṣṇau
bhaktiś cen nava-lakṣaṇā
kriyeta bhagavaty addhā
tan manye 'dhītam uttamam

Existuje devět způsobů oddané služby Kṛṣṇovi, z nichž nejdůležitější jsou śravaṇaṁ kīrtanam – naslouchání a opěvování. Haridāsa Ṭhākura tuto vědu dobře znal, proto může být odborně nazván sarva-śāstrādhītī. Každý, kdo si osvojil esenci všech védských písem, musí být známý jako osoba prvotřídního vzdělání, s úplným poznáním všech śāster.

Verš

caitanya-caritra ei amṛtera sindhu
karṇa-mana tṛpta kare yāra eka bindu

Synonyma

caitanya-caritra — život a vlastnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ei — tento; amṛtera sindhu — oceán nektaru; karṇa — ucho; mana — mysl; tṛpta kare — těší; yāra — jehož; eka — jedna; bindu — kapka.

Překlad

Život a vlastnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou jako oceán nektaru, jehož jediná kapka dokáže uspokojit mysl i ucho.

Verš

bhava-sindhu taribāre āche yāra citta
śraddhā kari’ śuna sei caitanya-caritra

Synonyma

bhava-sindhu — oceán hmotné existence; taribāre — překročit; āche — je; yāra — jehož; citta — touha; śraddhā kari' — s vírou a láskou; śuna — poslouchej; sei — tento; caitanya-caritra — život a vlastnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Každý, kdo chce překročit oceán nevědomosti, nechť prosím s velkou vírou naslouchá o životě a vlastnostech Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k jedenácté kapitole Antya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která vypráví o odchodu Haridāse Ṭhākura.