Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.31

Verš

eka vāñchā haya mora bahu dina haite
līlā samvaribe tumi — laya mora citte

Synonyma

eka vāñchā — jedna touha; haya — je; mora — moje; bahu dina — velmi dlouhou dobu; haite — již; līlā — Tvoje činnosti; samvaribe tumi — uzavřeš; laya mora citte — myslím.

Překlad

„Již velmi dlouhou dobu mám jednu touhu. Myslím, můj Pane, že již brzy ukončíš své zábavy v tomto hmotném světě.“