Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.30

Verš

aneka nācāilā more prasāda kariyā
viprera śrāddha-pātra khāinu ‘mleccha’ hañā

Synonyma

aneka — mnoha způsoby; nācāilā — roztančil jsi; more — mě; prasāda kariyā — Tvojí milostí; viprerabrāhmaṇů; śrāddha-pātra — jídlo obětované při obřadu śrāddha; khāinu — snědl jsem; mleccha hañā — i když jsem se narodil v rodině pojídačů masa.

Překlad

„Můj drahý Pane, ze své milosti jsi mne roztančil mnoha způsoby. Dostal jsem například śrāddha-pātru, která měla být nabídnuta prvotřídním brāhmaṇům. Jedl jsem ji i přesto, že jsem se narodil v rodině pojídačů masa.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi předkládá citát z Viṣṇu-smṛti (82.30) týkající se śrāddha-pātry.

brāhmaṇāpasadā hy ete
kathitāḥ paṅkti-dūṣakāḥ
etān vivarjayed yatnāt
śrāddha-karmaṇi paṇḍitaḥ

Podle tohoto verše by śrāddha-pātru neboli prasādam obětované předkům neměl dostat brāhmaṇa, který sice pochází z rodiny brāhmaṇů, ale nechová se podle toho. Advaita Ācārya nabídl śrāddha-pātru Haridāsovi Ṭhākurovi, nikoliv brāhmaṇovi narozenému v brāhmaṇské rodině. Protože byl Haridāsa Ṭhākura pokročilý oddaný, bylo mu prokazováno více úcty než prvotřídnímu brāhmaṇovi, třebaže se narodil v rodině pojídačů masa.