Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.29

Verš

svatantra īśvara tumi hao icchāmaya
jagat nācāo, yāre yaiche icchā haya

Synonyma

svatantra — zcela nezávislá; īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství; tumi — Ty; hao — jsi; icchā-maya — můžeš kdykoliv jednat podle své touhy; jagat — svět; nācāo — způsobuješ, že tančí; yāre — který; yaiche — jak; icchā haya — Ty chceš.

Překlad

„Můj drahý Pane, jsi zcela nezávislá Nejvyšší Osobnost Božství a jednáš podle své svobodné vůle. Způsobuješ, že celý svět tančí a jedná tak, jak Ty si přeješ.“