Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.28

Verš

adṛśya, aspṛśya more aṅgīkāra kailā
raurava ha-ite kāḍi’ more vaikuṇṭhe caḍāilā

Synonyma

adṛśya — který by neměl být spatřen; aspṛśya — nedotknutelného; more — mě; aṅgīkāra kailā — přijal jsi; raurava ha-ite — z pekelných podmínek; kāḍi' — vyzvedl jsi; more — mne; vaikuṇṭhe caḍāilā — pozvedl jsi na vaikuṇṭhskou úroveň.

Překlad

„Nikdo by mě neměl spatřit a jsem nedotknutelný, ale Ty jsi mne přijal jako svého služebníka. To znamená, že jsi mne vysvobodil z pekelných podmínek a pozvedl na úroveň Vaikuṇṭhy.“