Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.139

Verš

abhivyaktā mattaḥ prakṛti-laghu-rūpād api budhā
vidhātrī siddhārthān hari-guṇa-mayī vaḥ kṛtir iyam
pulindenāpy agniḥ kim u samidham unmathya janito
hiraṇya-śreṇīnām apaharati nāntaḥ-kaluṣatām

Synonyma

abhivyaktā — projevenou; mattaḥ — ze mne; prakṛti — povahou; laghu-rūpāt — na nízké úrovni; api — i když; budhāḥ — ó učení oddaní; vidhātrī — jež může přinést; siddha-arthān — veškerou dokonalost; hari-guṇa-mayī — jejímž tématem jsou Kṛṣṇovy vlastnosti; vaḥ — vás; kṛtiḥ — poetická hra s názvem Vidagdha-mādhava; iyam — tuto; pulindena — nejnižší třídou lidí; api — i když; agniḥ — oheň; kim u — zdali; samidham — dřevo; unmathya — díky tření; janitaḥ — zažehnut; hiraṇya — zlata; śreṇīnām — množství; apaharati — zničí; na — ne; antaḥ — vnitřní; kaluṣatām — nečistoty.

Překlad

„  ,Ó učení oddaní, jsem nízké a nevědomé povahy, ale přestože tato Vidagdha-mādhava pochází ode mne, je plná popisů transcendentálních vlastností Nejvyšší Osobnosti Božství. Neumožní tedy toto dílo dosažení nejvyššího životního cíle? Zlato se dá očistit i v ohni, který zažehl nízký člověk. Podobně může tato kniha pomoci odstranit nečistoty ze srdcí zlatých oddaných, i když já jsem nízké povahy.̀  “

Význam

Tento text je veršem 1.6 z Vidagdha-mādhavy.