Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.138

Verš

bhaktānām udagād anargala-dhiyāṁ vargo nisargojjvalaḥ
śīlaiḥ pallavitaḥ sa ballava-vadhū-bandhoḥ prabandho ’py asau
lebhe catvaratāṁ ca tāṇḍava-vidher vṛndāṭavī-garbha-bhūr
manye mad-vidha-puṇya-maṇḍala-parīpāko ’yam unmīlati

Synonyma

bhaktānām — oddaných; udagāt — objevilo se; anargala-dhiyām — neustále myslících na Rādhu a Kṛṣṇu; vargaḥ — shromáždění; nisarga-ujjvalaḥ — přirozeně velice pokročilí; śīlaiḥ — s přirozenými poetickými ozdobami; pallavitaḥ — rozprostřenými jako listy stromu; saḥ — toto; ballava-vadhū-bandhoḥ — přítele gopī, Śrī Kṛṣṇy; prabandhaḥ — literární dílo; api — dokonce; asau — toho; lebhe — dosáhly; catvaratām — vlastnost obdélníkového prostoru s rovným povrchem; ca — a; tāṇḍava-vidheḥ — pro tanec; vṛndā-aṭavī — vrindávanského lesa; garbha-bhūḥ — vnitřní část; manye — považuji; mat-vidha — osob jako jsem já; puṇya-maṇḍala — skupin zbožných činností; parīpākaḥ — plné rozvinutí; ayam — toto; unmīlati — objeví se.

Překlad

„  ,Zde přítomní oddaní neustále myslí na Nejvyššího Pána, a proto jsou velmi pokročilí. Toto dílo s názvem Vidagdha-mādhava líčí charakteristické zábavy Pána Kṛṣṇy spomocí ozdob básnických ornamentů. A vnitřní část vrindávanského lesa poskytuje vhodné místo pro Kṛṣṇův tanec s gopīmi. Myslím si proto, že zbožné činnosti osob, jako jsme my, kteří se snaží pokročit v oddané službě, nyní dosáhly zralosti.̀  “

Význam

Toto je osmý verš prvního dějství Vidagdha-mādhavy.