Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.102

Verš

na tathā me priya-tama
ātma-yonir na śaṅkaraḥ
na ca saṅkarṣaṇo na śrīr
naivātmā ca yathā bhavān

Synonyma

na tathā — ne tolik; me — Můj; priya-tamaḥ — nejdražší; ātma-yoniḥ — Pán Brahmā; na śaṅkaraḥ — ani Śaṅkara (Pán Śiva); na ca — ani; saṅkarṣaṇaḥ — Pán Saṅkarṣaṇa; na — ani; śrīḥ — bohyně štěstí; na — ani; eva — jistě; ātmā — Moje vlastní Já; ca — a; yathā — jako; bhavān — ty.

Překlad

„Ó Uddhavo! Ani Brahmā, ani Śaṅkara, ani Saṅkarṣaṇa, ani Lakṣmī, a dokonce ani Moje vlastní Já Mi není tak drahé jako ty.“

Význam