Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.89

Verš

āmi ta’ jagate vasi, jagat āmāte
nā āmi jagate vasi, nā āmā jagate

Synonyma

āmi — Já; ta' — jistě; jagate — v hmotném světě; vasi — nacházím se; jagat — celé hmotné stvoření; āmāte — ve Mně; — ne; āmi — Já; jagate — v tomto hmotném světě; vasi — nacházím se; — ani; āmā — ve Mně; jagate — hmotný svět.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa řekl:) „Nacházím se v hmotném světě, a ten zase spočívá ve Mně. Zároveň však v hmotném světě nejsem, ani on ve Mně ve skutečnosti nespočívá.“

Význam

V celé existenci se nemůže odehrát nic, dokud to není umožněno vůlí Pána. Celé projevené stvoření tedy spočívá na Pánově energii, což by nás však nemělo vést k závěru, že toto hmotné stvoření je totožné s Nejvyšší Osobností Božství. I když se může na obloze vznášet mrak, neznamená to, že mrak a obloha jsou jedno a totéž. Také nelze s Nejvyšším Pánem ztotožňovat hmotnou přírodu a její kvality a výtvory. Sklon ovládat hmotnou přírodu neboli māyā nemůže být rysem Nejvyšší Osobnosti Božství. Když Nejvyšší Pán sestupuje do hmotného světa, udržuje si svoji transcendentální povahu neovlivněnou hmotnými kvalitami. Ať v duchovním, či hmotném světě, vždy zůstává vládcem všech energií. Má vždy neznečištěnou duchovní povahu. Pán se sice v hmotném světě zjevuje v různých podobách, které přijímá pro svoje zábavy, a zase mizí, ale přesto zůstává původem všech vesmírných projevů.

To, že hmotný projev nemůže existovat odděleně od Nejvyššího Pána, neznamená, že by byl Pán Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, kvůli svému styku s hmotnou přírodou podřízen jejímu vlivu. Jeho původní podoba věčné blaženosti a poznání nikdy třem kvalitám hmotné přírody nepodléhá. To je zvláštní rys nepochopitelných energií Nejvyššího Pána.