Skip to main content

Text 77

Text 77

Verš

Texto

vaibhava-gaṇa yena tāṅra aṅga-vibhūti
bimba-pratibimba-rūpa mahiṣīra tati
vaibhava-gaṇa yena tāṅra aṅga-vibhūti
bimba-pratibimba-rūpa mahiṣīra tati

Synonyma

Palabra por palabra

vaibhava-gaṇa — tyto expanze; yena — jak byly; tāṅra — Jejího; aṅga — těla; vibhūti — mocné expanze; bimba — odrazy; pratibimba — jejich odrazy; rūpa — v podobě; mahiṣīra — královen; tati — této expanzi.

vaibhava-gaṇa — las expansiones; yena — como era; tāṅra — de Ella; aṅga — del cuerpo; vibhūti — expansiones poderosas; bimba — reflejos; pratibimba — contrarreflejos; rūpa — teniendo la forma; mahiṣīra — de las reinas; tati — la expansión.

Překlad

Traducción

Bohyně štěstí jsou částečnými projevy Śrīmatī Rādhiky a královny jsou odrazy Její podoby.

Las diosas de la fortuna son manifestaciones parciales de Śrīmatī Rādhikā, y las reinas son reflejos de Su imagen.