Skip to main content

Bg. 2.36

Verš

avācya-vādāṁś ca bahūn
vadiṣyanti tavāhitāḥ
nindantas tava sāmarthyaṁ
tato duḥkha-taraṁ nu kim

Synonyma

avācya — nevlídná; vādān — vymyšlená slova; ca — rovněž; bahūn — mnohá; vadiṣyanti — budou říkat; tava — tvoji; ahitāḥ — nepřátelé; nindantaḥ — při pomlouvání; tava — tvou; sāmarthyam — schopnost; tataḥ — než to; duḥkha-taram — bolestnější; nu — samozřejmě; kim — co je.

Překlad

Tvoji nepřátelé tě budou pomlouvat mnoha nevlídnými slovy a zesměšňovat tvou způsobilost. Co by pro tebe mohlo být bolestnějšího?

Význam

Zpočátku byl Pán Kṛṣṇa udiven tím, jak se Arjuna nevhodně dovolává soucitu, a prohlásil, že takový soucit projevují neárjové. Nyní s rozhodností dokazuje, že Jeho výroky proti Arjunovu takzvanému soucitu byly oprávněné.