Skip to main content

Bg. 2.33

Verš

atha cet tvam imaṁ dharmyaṁ
saṅgrāmaṁ na kariṣyasi
tataḥ sva-dharmaṁ kīrtiṁ ca
hitvā pāpam avāpsyasi

Synonyma

atha — proto; cet — jestliže; tvam — ty; imam — tento; dharmyam — jako náboženskou povinnost; saṅgrāmam — boj; na — ne; kariṣyasi — budeš konat; tataḥ — potom; sva-dharmam — svou náboženskou povinnost; kīrtim — dobrou pověst; ca — také; hitvā — ztrácející; pāpam — reakci za hřích; avāpsyasi — dostaneš.

Překlad

Pokud však nebudeš plnit svou náboženskou povinnost bojovat, dolehnou na tebe následky hříchů vyvolaných zanedbáním povinností, a tak ztratíš pověst slavného bojovníka.

Význam

Arjuna byl slavný bojovník, jenž získal svou slávu bojem s mnoha velkými polobohy včetně samotného Pána Śivy. Když bojoval s Pánem Śivou převlečeným za lovce a porazil ho, potěšil ho tím a za odměnu od něho obdržel zbraň zvanou pāśupata-astra. Každý Arjunu znal jako velkého válečníka. I Droṇācārya mu dal požehnání a daroval mu zvláštní zbraň. Tou mohl Arjuna zabít i samotného Droṇu, svého učitele. Mnoho autorit, včetně Arjunova otce, nebeského krále Indry, ocenilo Arjunovy válečnické schopnosti různými způsoby. Kdyby však upustil od boje, nejenže by zanedbal svou kšatrijskou povinnost, ale přišel by i o svou slávu a dobré jméno, čímž by si připravil královskou cestu do pekla. Jinými slovy — šel by do pekla ne kvůli boji, ale kvůli tomu, že se boje zřekl.