Skip to main content

Bg. 11.38

Verš

tvam ādi-devaḥ puruṣaḥ purāṇas
tvam asya viśvasya paraṁ nidhānam
vettāsi vedyaṁ ca paraṁ ca dhāma
tvayā tataṁ viśvam ananta-rūpa

Synonyma

tvam — Ty; ādi-devaḥ — původní Svrchovaný Bůh; puruṣaḥ — osobnost; purāṇaḥ — starý; tvam — Ty; asya — tohoto; viśvasya — vesmíru; param — transcendentální; nidhānam — schránka; vettā — znalec; asi — jsi; vedyam — poznatelné; ca — a; param — transcendentální; ca — a; dhāma — útočiště; tvayā — Tebou; tatam — prostoupený; viśvam — vesmír; ananta-rūpa — ó neomezená podobo.

Překlad

Jsi původní Osobnost Božství, nejstarší, konečné zázemí tohoto projeveného vesmírného světa. Jsi znalcem všeho i vším, co je možné poznat. Jsi svrchované útočiště, nad hmotnými kvalitami. Ó neomezená podobo, prostupuješ celým tímto vesmírným projevem.

Význam

Vše spočívá na Nejvyšší Osobnosti Božství — Pán je tedy konečným zázemím. Nidhānam znamená, že všechno, dokonce i záře Brahmanu, spočívá na Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇovi. Kṛṣṇa ví o všem, co se v tomto světě odehrává, a má-li poznání nějaký konec, je jím On. Je koncem veškerého poznání. Proto je tím, co je známé, i tím, co je možné poznat. Je předmětem poznání, protože je všeprostupující. Pán je transcendentální, jelikož je příčinou dlící v duchovním, transcendentálním světě, kde je také hlavní osobností.