Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 18.65

Текст

ман-мана̄ бхава мад-бхакто
мад-я̄джӣ ма̄м намаскуру
ма̄м еваиш̣яси сатям те
пратиджа̄не прийо 'си ме

Дума по дума

мат-мана̄х̣ – мисли за мен; бхава – просто стани; мат-бхактах̣ – мой предан; мат-я̄джӣ – мой обожател; ма̄м – на мен; намаскуру – отдавай почит; ма̄м – на мен; ева – несъмнено; еш̣яси – ще дойдеш; сатям – наистина; те – на теб; пратиджа̄не – Аз обещавам; приях̣ – скъп; аси – ти си; ме – на мен.

Превод

Винаги мисли за мен, стани мой предан, обожавай ме и ми отдавай почитта си. По този начин непременно ще дойдеш при мен. Аз ти обещавам това, защото си мой много скъп приятел.

Коментар

Най-поверителната част на знанието е, че човек трябва да стане чист предан на Кр̣ш̣н̣а, винаги да мисли за него и да действа за него. Не бива просто да се занимава с някаква медитация. Той трябва така да подреди живота си, че винаги да може да мисли за Кр̣ш̣н̣а, двайсет и четири часа в денонощието. Трябва да действа по такъв начин, че всичките му ежедневни дейности да са свързани с Кр̣ш̣н̣а. Кр̣ш̣н̣а обещава на всекиго, който е в такова чисто съзнание, със сигурност да се върне в неговата обител и да общува с него лице в лице. Тази най-поверителна част на знанието е разкрита на Арджуна, защото той е скъп приятел на Кр̣ш̣н̣а. Всеки, който следва пътя на Арджуна, може да стане скъп приятел на Кр̣ш̣н̣а и да постигне същото съвършенство.

С тези думи се подчертава, че човешкият ум трябва да се съсредоточи върху Кр̣ш̣н̣а – върху съвършената му двуръка форма на юноша с прекрасно лице, с флейта в ръцете и пауново перо в косите. В Брахма самхита̄ и в други книги има описания на Кр̣ш̣н̣а. Умът трябва да се съсредоточи върху тази първоначална форма на Бога, Кр̣ш̣н̣а. Вниманието не бива да се отклонява към другите форми. Бог има много форми – Виш̣н̣у, На̄ра̄ян̣а, Ра̄ма, Вара̄ха и т.н., но преданият трябва да съсредоточи ума си върху формата, в която Кр̣ш̣н̣а се явява пред Арджуна. Това вглъбяване на ума върху формата на Кр̣ш̣н̣а представлява най-поверителната част от знанието и тя е разкрита пред Арджуна, най-скъпия приятел на Кр̣ш̣н̣а.