Skip to main content

Bg. 18.65

Verš

man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi satyaṁ te
pratijāne priyo ’si me

Synonyma

mat-manāḥ — mysli na Mňa; bhava — staň sa; mat-bhaktaḥ — Mojím oddaným; mat-yājī — Mojím uctievateľom; mām — Mne; namaskuru — preukazuj úctu; mām — ku Mne; eva — iste; eṣyasi — prídeš; satyam — naozaj; te — tebe; pratijāne — sľubujem; priyaḥ — drahý; asi — si; me — Mne.

Překlad

Vždy na Mňa mysli a staň sa Mojím oddaným, uctievaj Ma a vzdávaj Mi svoje poklony. Takto určite ku Mne prídeš. Sľubujem ti to, pretože si Môj veľmi drahý priateľ.

Význam

Najdôvernejšou časťou poznania je, že človek sa má stať čistým Kṛṣṇovým oddaným, neustále na Neho myslieť a pre Neho konať. Byť nejakým moderným meditátorom nemá nijaký význam. Každý by si mal zariadiť život tak, aby mohol na Kṛṣṇu neustále myslieť a aby všetky jeho činy súviseli s Kṛṣṇom. Každodenný život by sme si mali zariadiť tak, aby sme celých dvadsaťštyri hodín mohli myslieť iba na Kṛṣṇu. A Pán sľubuje, že človek s takýmto čistým vedomím Kṛṣṇu, sa navráti do Jeho sídla a bude sa môcť stýkať s Kṛṣṇom tvárou v tvár. Kṛṣṇa túto najdôvernejšiu časť poznania vyjavuje Arjunovi, pretože Arjuna je Jeho veľmi dobrý priateľ. Tí, ktorí budú nasledovať Arjunov príklad, sa tiež môžu stať Kṛṣṇovými priateľmi a dosiahnuť rovnakej dokonalosti ako Arjuna.

Je dôležité, aby sme sústredili svoju myseľ na dvojrukú podobu Kṛṣṇu, na chlapca modrej pleti s nádhernou tvárou a pávím perom vo vlasoch, hrajúceho na Svoju flautu. Kṛṣṇov popis môžeme nájsť v Brahma-saṁhite a iných písmach. Mali by sme uprieť svoju myseľ na pôvodnú podobu Boha, Kṛṣṇu, a nesústreďovať sa na iné Pánove podoby. Pán má mnoho podôb, ako napríklad Viṣṇu, Nārāyaṇa, Rāma a Vāraha, no oddaný by mal sústrediť svoju myseľ na tú podobu, ktorá stála pred Arjunom. Sústredenie mysle na Kṛṣṇovu podobu predstavuje najdôvernejšiu časť poznania a táto časť bola vyjavená Arjunovi, pretože bol Kṛṣṇovým najdrahším priateľom.