Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 18.64

Текст

сарва-гухятамам бхӯях̣
шр̣н̣у ме парамам вачах̣
иш̣т̣о 'си ме др̣д̣хам ити
тато вакш̣я̄ми те хитам

Дума по дума

сарва-гухя-тамам – най-поверителното; бхӯях̣ – отново; шр̣н̣у – чуй; ме – от мен; парамам – върховната; вачах̣ – наставление; иш̣т̣ах̣ аси – ти си скъп; ме – на мен; др̣д̣хам – много; ити – по този начин; татах̣ – затова; вакш̣я̄ми – Аз говоря; те – за твоя; хитам – полза.

Превод

Тъй като си мой много скъп приятел, Аз ти давам висшето си наставление, най-поверителното знание. Чуй това от мен, защото то е за твое добро.

Коментар

Кр̣ш̣н̣а разкри на Арджуна поверително знание (знанието за Брахман), след това още по-поверително (знанието за Свръхдушата в сърцето на всекиго), а сега му дава най-поверителната част на знанието: просто да се отдаде на Бога, Върховната Личност. В края на девета глава Той казва: ман-мана̄х̣ – „Винаги мисли за мен“. И тук се повтаря същото наставление, за да се подчертае същността на учението на Бхагавад-гӣта̄. Тази същност е неразбираема за обикновения човек – тя е само за този, който е наистина скъп на Кр̣ш̣н̣а, чистия предан. Това е най-важното наставление в цялата ведическа литература. А казаното от Кр̣ш̣н̣а по този повод е най-съществената част на знанието; и то трябва да бъде следвано не само от Арджуна, но и от всички живи същества.