Skip to main content

Bg. 18.65

Tekstas

man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi satyaṁ te
pratijāne priyo ’si me

Synonyms

mat-manāḥ — mąstydamas apie Mane; bhava — tapk; mat-bhaktaḥ — Mano bhaktu; mat-yājī — Mano garbintoju; mām — Man; namaskuru — lenkis; mām — pas Mane; eva — tikrai; eṣyasi — tu ateisi; satyam — tikrai; te — tau; pratijāne — Aš pažadu; priyaḥ — brangus; asi — tu esi; me — Man.

Translation

Visada galvok apie Mane, tapk Mano bhaktu, garbink Mane ir lenkis Man. Aš pažadu – taip tu tikrai ateisi pas Mane, nes esi labai brangus Mano draugas.

Purport

KOMENTARAS: Visų slaptingiausia žinojimo dalis – būtinumas tapti tyru Kṛṣṇos bhaktu, visada galvoti apie Jį ir veikti Jo labui. Nedera būti medituotoju tik dėl vardo. Gyvenimą reikia sutvarkyti taip, kad visada turėtum galimybę mąstyti apie Kṛṣṇą. Visą kasdieninę veiklą reikėtų sieti su Kṛṣṇa ir gyvenimą sutvarkyti taip, kad visas dvidešimt keturias paros valandas negalvotum apie nieką kitą, tik apie Kṛṣṇą. Viešpats pažada, kad kiekvienas tokios tyros Kṛṣṇos sąmonės žmogus tikrai sugrįš į Kṛṣṇos buveinę, kurioje galės su Juo tiesiogiai bendrauti. Ta visų slaptingiausia žinojimo dalis skelbiama Arjunai, nes jis – brangus Kṛṣṇos draugas. Kiekvienas, kuris eina Arjunos keliu, gali tapti brangiu Kṛṣṇos draugu ir pasiekti tą patį tobulumą, kaip ir Arjuna.

Posmo žodžiai pabrėžia, kad reikia sutelkti protą į Kṛṣṇą, dvirankį Jo pavidalą, nuostabaus veido melsvaspalvį jaunuolį su fleita rankose ir povo plunksna plaukuose. Kṛṣṇos apibūdinimų randame „Brahma-saṁhitoje“ ir kituose raštuose. Reikia sutelkti protą į šį pirminį Kṛṣṇos pavidalą ir neblaškyti dėmesio į kitus Viešpaties pavidalus. Viešpats turi daugybę pavidalų: Viṣṇu, Nārāyaṇa, Rāma, Varāha etc., tačiau bhaktas turi sutelkti mintis į tą Viešpaties pavidalą, kuriuo Jis apsireiškė Arjunai. Proto sutelkimas į Kṛṣṇos pavidalą sudaro visų slaptingiausios žinojimo dalies esmę, ir tas žinojimas buvo atskleistas Arjunai, nes Arjuna – brangiausias Kṛṣṇos draugas.