Skip to main content

Word for Word Index

mat-anugrahāya
tik tam, kad parodytum man palankumą — Bg. 11.1
mat- artham
dėl Manęs — Bg. 12.10
mat- arthe
dėl manęs — Bg. 1.9
mat-bhaktaḥ
atlikdamas pasiaukojimo tarnystę Man — Bg. 11.55
Mano bhaktas — Bg. 12.13-14, Bg. 13.19
Mano bhaktu — Bg. 18.65
mat- bhaktaḥ
Mano bhaktas — Bg. 12.16
mat-bhaktim
pasiaukojimo tarnystę Man — Bg. 18.54
mat-bhāvam
transcendentinę meilę Man — Bg. 4.10
Mano gamtą — Bg. 8.5
Mano dvasinę gamtą — Bg. 14.19
mat-bhāvāya
Mano gamtą — Bg. 13.19
mat-bhāvāḥ
gimę iš Manęs — Bg. 10.6
mat-cittaḥ
įsisąmoninęs Mane — Bg. 18.57
mat-cittāḥ
visos jų mintys Manyje — Bg. 10.9
mat-gata-prāṇāḥ
jų gyvenimai skirti Man — Bg. 10.9
mat-gatena
gyvenantis Manyje, visada galvojantis apie Mane — Bg. 6.47
mat-karma-kṛt
atlikdamas darbą skirtą Man — Bg. 11.55
mat-karma
darbui dėl Manęs — Bg. 12.10
mat-manāḥ
visada galvodamas apie Mane — Bg. 9.34
mąstydamas apie Mane — Bg. 18.65
mat
į Mane (Kṛṣṇą) — Bg. 6.13-14
Mane — Bg. 6.13-14, Bg. 18.58
Mano — Bg. 7.23, Bg. 9.25, Bg. 9.34, Bg. 9.34, Bg. 18.68
Man — Bg. 9.27, Bg. 12.11
turinti — Bg. 10.41
mat-saṁsthām
dvasinį dangų (Dievo karalystę) — Bg. 6.15
mat-paramaḥ
laikydamas Mane Aukščiausiuoju — Bg. 11.55
mat-parāḥ
prisirišę prie Manęs — Bg. 12.6-7
mat-paramāḥ
laikydami Mane, Aukščiausiąjį Viešpatį, visa kuo — Bg. 12.20
mat-param
pavaldi Man — Bg. 13.13
mat-parāyaṇaḥ
pasiaukojusi Man. — Bg. 9.34
śrī-mat
graži — Bg. 10.41
mat-āśrayaḥ
visiškai Mane įsisąmoninęs (pasiekęs Kṛṣṇos sąmonę) — Bg. 7.1
mat-sthāni
Manyje — Bg. 9.4
esanti Manyje — Bg. 9.5
yra Manyje — Bg. 9.6
mat-mayā
visiškai Manyje — Bg. 4.10
mat-paraḥ
susietas su Manimi — Bg. 2.61
Mano globojamas — Bg. 18.57