Skip to main content

VERŠ 19

TEXT 19

Verš

Texte

tān ahaṁ dviṣataḥ krūrān
saṁsāreṣu narādhamān
kṣipāmy ajasram aśubhān
āsurīṣv eva yoniṣu
tān ahaṁ dviṣataḥ krūrān
saṁsāreṣu narādhamān
kṣipāmy ajasram aśubhān
āsurīṣv eva yoniṣu

Synonyma

Synonyms

tān — títo; aham — Ja; dviṣataḥ — závistivých; krūrān — zlomyseľných; saṁsāreṣu — do oceánu hmotnej existencie; nara-adhamān — najnižších z ľudí; kṣipāmi — vrhám; ajasram — navždy; aśubhān — neprospešné; āsurīṣu — démonských; eva — iste; yoniṣu — do materských lôn.

tān: ces; aham: Je; dviṣataḥ: envieux; krūrān: malfaisants; saṁsāreṣu: dans l’océan de l’existence matérielle; narādhamān: les plus bas des hommes; kṣipāmi: Je mets; ajasram: pour toujours; aśubhān: de mauvais augure; āsuriṣu: démoniaques; eva: certes; yoniṣu: dans les matrices.

Překlad

Translation

Týchto najnižších z ľudí, závistivých a zlomyseľných, vrhám do oceánu hmotnej existencie, do rôznych démonských druhov života.

Les envieux et malfaisants, les derniers des hommes, Je les plonge indéfiniment dans l’océan de l’existence matérielle, dans diverses formes de vie démoniaque.

Význam

Purport

V tomto verši sa jasne hovorí, že umiestnenie určitej individuálnej duše do určitého tela je výhradným právom najvyššej vôle. Démonský človek nemusí uznávať zvrchovanosť Boha a môže konať podľa vlastného rozmaru, no jeho budúce narodenie nezávisí od neho, ale od Najvyššej Božskej Osobnosti. V treťom speve Śrīmad-Bhāgavatamu sa hovorí, že individuálna duša je po smrti umiestnená do lona niektorej matky, kde pod dohľadom vyššej moci obdrží určité telo. Preto v materiálnej existencii nachádzame toľko rôznych živočíšnych druhov — hmyz, zvieratá, ľudí atď. Všetky sú riadené vyššou mocou. Nevznikli náhodne. Čo sa týka démonských ľudí, jasne sa uvádza, že sú neustále uvrhovaní do lôn démonov, a tak zostávajú závistiví a najnižší z ľudí. Démonské životné druhy sú vždy závistivé, kruté, plné nenávisti a žiadostivosti a vždy nečisté. Lovci v džungli sa radia k démonským životným druhom.

Ce verset indique clairement que placer telle ou telle âme distincte dans tel ou tel corps de matière est la prérogative du Suprême. L’être démoniaque peut ne pas reconnaître la suprématie du Seigneur et agir au gré de son caprice, il n’empêche que les circonstances de sa vie prochaine dépendront du Seigneur, et non de lui. Le Śrīmad-Bhāgavatam, dans le troisième Chant, explique qu’après la mort du corps, l’âme est placée dans la matrice d’une mère où, sous la direction d’une puissance supérieure, elle revêt un corps particulier. Ainsi y a-t-il, dans l’existence matérielle, d’innombrables formes de vie – bêtes, insectes, humains, etc. – qui toutes ont été conçues et ordonnées par cette puissance supérieure et non par le hasard. Quant aux êtres démoniaques, il est clairement expliqué ici qu’ils renaissent indéfiniment du sein d’asuras. Ils conservent donc leur nature envieuse et restent les derniers des hommes. Ils sont toujours concupiscents, violents, haineux et malpropres. On en trouve un exemple chez les chasseurs incultes vivant dans la jungle.