Skip to main content

ТЕКСТ 51

Sloka 51

Текст

Verš

рджанйа-калпа-варшдй
упадев-сут даа
васу-хаса-сувадй
рӣдевйс ту ша сут
rājanya-kalpa-varṣādyā
upadevā-sutā daśa
vasu-haṁsa-suvaṁśādyāḥ
śrīdevāyās tu ṣaṭ sutāḥ

Пословный перевод

Synonyma

рджанйа — по имени Раджанья; калпа — Калпа; варша-дй — Варша и остальные; упадев-сут — сыновья Упадевы; даа — десятеро; васу — Васу; хаса — Хамса; суваа — Сувамша; дй — и другие; рӣдевй — от другой жены, которую звали Шридева; ту — же; ша — шестеро; сут — сыновей.

rājanya — Rājanya; kalpa — Kalpa; varṣa-ādyāḥ — Varṣa a jiní; upadevā- sutāḥ — synové Upadevy, další Vasudevovy manželky; daśa — deset; vasu — Vasu; haṁsa — Haṁsa; suvaṁśa — Suvaṁśa; ādyāḥ — a další; śrīdevāyāḥ — narozeni jiné ženě, zvané Śrīdevā; tu — avšak; ṣaṭ — šest; sutāḥ — synů.

Перевод

Překlad

У Васудевы была еще одна жена, Упадева. Она родила ему десятерых сыновей, старшими из которых были Раджанья, Калпа и Варша. У другой его жены, Шридевы, родились Васу, Хамса, Сувамша и трое других сыновей.

Vasudeva měl také manželku jménem Upadevā, která byla matkou deseti synů, počínaje Rājanyou, Kalpou a Varṣou. Śrīdevā, další manželka, měla šest synů, jako byli například Vasu, Haṁsa a Suvaṁśa.