Skip to main content

TEXT 40

TEXT 40

Tekstas

Tekst

ajñaś cāśraddadhānaś ca
saṁśayātmā vinaśyati
nāyaṁ loko ’sti na paro
na sukhaṁ saṁśayātmanaḥ
ajñaś cāśraddadhānaś ca
saṁśayātmā vinaśyati
nāyaṁ loko ’sti na paro
na sukhaṁ saṁśayātmanaḥ

Synonyms

Synonyms

ajñaḥ — kvailys, neišmanantis šventraščių; ca — ir; aśraddadhānaḥ — netikintis apreikštais šventraščiais; ca — taip pat; saṁśaya — abejonių; ātmā — žmogus; vinaśyati — patiria nuopolį; na — niekada; ayam — šiame; lokaḥ — pasaulyje; asti — yra; na — nei; paraḥ — kitame gyvenime; na — ne; sukham — laimė; saṁśaya — abejojančio; ātmanaḥ — žmogaus.

ajñaḥ — rumal, teadmisteta autoriteetsetest pühakirjadest; ca — ning; aśraddadhānaḥ — usuta pühakirjadesse; ca — samuti; saṁśaya — kahtlustega; ātmā — isik; vinaśyati — langeb tagasi; na — mitte kunagi; ayam — selles; lokaḥ — maailmas; asti — eksisteerib; na — ega; paraḥ — järgmises elus; na — ei; sukham — õnn; saṁśaya — kahtleva; ātmanaḥ — inimese.

Translation

Translation

Tačiau tamsūs ir netikintys žmonės, abejojantys apreikštais šventraščiais, neįgauna Dievo sąmonės – jie patiria nuopuolį. Abejojanti siela neatras laimės nei šiame, nei kitame pasaulyje.

Kuid teadmisteta ja uskmatud inimesed, kes kahtlevad pühakirjades, ei jõua Jumala teadvuseni, vaid langevad. Kahtlev hing ei saa tunda õnne ei selles ega ka järgmises maailmas.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Iš daugelio visuotinai pripažintų, autoritetingų apreikštųjų šventraščių geriausias yra „Bhagavad-gītā“. Žmonės, gyvenantys it gyvūnai, jų nesupranta ir jais netiki. Nors kai kurie ir susipažino su apreikštais šventraščiais, ir net cituoja jų fragmentus, tačiau iš tikrųjų jų žodžiais netiki. Net jei kas ir tiki šventraščiais, tokiais, kaip „Bhagavad-gītā“, tačiau jie netiki Dievo Asmenį, Śrī Kṛṣṇą, ir Jo negarbina. Tokie žmonės nesugeba ilgai palaikyti Kṛṣṇos sąmonės. Galų gale jie patiria nuopuolį. Iš aukščiau minėtųjų jokios pažangos nepadaro tie, kurie netiki ir nuolatos abejoja. Žmonės, netikintys Dievą ir Jo apreikštą žodį, nepatiria laimės nei šiame, nei kitame pasaulyje. Jie iš viso nežino, kas yra laimė. Todėl reikia su tikėjimu laikytis apreikštųjų šventraščių principų ir pakilti iki žinojimo lygmens. Tiktai tokios žinios gali padėti pasiekti transcendentinį dvasinio supratimo lygmenį. Kitaip sakant, abejojantys žmonės negali pasiekti dvasinio išsivadavimo. Todėl reikia sekti didžiųjų acāryų, priklausančių mokinių sekai, pėdomis ir taip sulaukti sėkmės.

Paljudest autoriteetsetest pühakirjadest on parim „Bhagavad-gītā". Inimesed, kes elavad peaaegu loomade kombel, ei usu autoriteetsetesse pühakirjadesse või ei oma neist teadmisi. Isegi kui mõned nende hulgast omavad pühakirjadest teadmisi ja oskavad sealt lõike tsiteerida, puudub neil usk pühakirjade sõnadesse. Ja isegi juhul, kui mõned inimesed usuvad sellistesse pühakirjadesse nagu „Bhagavad-gītā", ei oma nad usku Jumala Isiksusse, Śrī Kṛṣṇasse, ning nad ei teeni Teda. Sellised inimesed ei püsi Kṛṣṇa teadvuses ning langevad. Kõigist eespool nimetatud inimestest ei saavuta need, kes ei ole usklikud ja kes kahtlevad pühakirjades, mitte mingit arengut. Inimesed, kes ei usu Jumalasse ja Tema avaldatud sõnadesse, ei kohta ei selles ega järgmises maailmas midagi head. Nende jaoks pole mingit õnne. Seepärast tuleb usus järgida pühakirjade ettekirjutusi, et tõusta seeläbi teadmiste tasandile. Üksnes pühakirjades antud teadmised võivad aidata inimesel tõusta vaimse mõistmise transtsendentaalsele tasandile. Teisisõnu väljendudes ei ole kahtlejail mingeid võimalusi vaimseks vabanemiseks. Seepärast peame me edu saavutamiseks järgima õpilasjärgnevusahelas seisvate suurte ācāryate eeskuju.