Skip to main content

Bg. 4.40

Verš

ajñaś cāśraddadhānaś ca
saṁśayātmā vinaśyati
nāyaṁ loko ’sti na paro
na sukhaṁ saṁśayātmanaḥ

Synonyma

ajñaḥ — hlupák, který nezná daná písma; ca — a; aśraddadhānaḥ — bez víry ve zjevená písma; ca — také; saṁśaya — pochybující; ātmā — osoba; vinaśyati — poklesne zpátky; na — nikdy; ayam — v tomto; lokaḥ — světě; asti — je; na — ani; paraḥ — v příštím životě; na — ne; sukham — štěstí; saṁśaya — pochybující; ātmanaḥ — osoby.

Překlad

Avšak nevědomí a nevěřící jedinci, kteří berou v pochybnost zjevená písma, vědomí Boha nedosáhnou — očekává je pád. Pochybující duši nečeká štěstí ani v tomto světě, ani v příštím.

Význam

Bhagavad-gītā je tím nejlepším z mnoha daných a autoritativních písem. Lidé, kteří jsou téměř jako zvířata, nevěří standardním zjeveným písmům a ani je neznají; a jiní, i když zjevená písma znají nebo z nich dovedou citovat, ve skutečnosti postrádají v tato slova víru. A další, přestože možná věří v písma, jako je Bhagavad-gītā, nevěří v Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇu a neuctívají Ho. Takoví lidé nemohou zůstat na úrovni vědomí Kṛṣṇy — čeká je pád. Ti, kteří nemají žádnou víru a jsou neustále plni pochyb, nedosahují žádného pokroku. Lidé bez víry v Boha a Jeho zjevené slovo se nesetkají s ničím dobrým v tomto ani v příštím světě. Nečeká na ně ani náznak štěstí. Člověk by tedy měl následovat zásady zjevených písem s vírou a tak se povznést na úroveň poznání. Jedině toto poznání mu pomůže dosáhnout transcendentální úrovně duchovního porozumění. Pochybující osoby nemají přístup k duchovnímu osvobození. Je třeba kráčet ve stopách velkých ācāryů z učednické posloupnosti — tím dosáhneme úspěchu.