Skip to main content

Bg. 4.41

Dévanágarí

योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम् ।
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ ४.४१ ॥

Verš

yoga-sannyasta-karmāṇaṁ
jñāna-sañchinna-saṁśayam
ātmavantaṁ na karmāṇi
nibadhnanti dhanañ-jaya

Synonyma

yoga — oddanou službou formou karma-yogy; sannyasta — ten, kdo se zříká; karmāṇam — plodů činností; jñāna — pomocí poznání; sañchinna — uťaté; saṁśayam — pochyby; ātma-vantam — na úrovni vlastního já; na — nikdy; karmāṇi — činy; nibadhnanti — poutají; dhanañjaya — ó ty, jenž jsi získal bohatství.

Překlad

Ten, kdo jedná formou oddané služby, kdy se zříká plodů svých činností, a jehož pochyby byly zničeny transcendentálním poznáním, skutečně setrvává na úrovni vlastního já. Tak není poután reakcemi za své činy, uchvatiteli bohatství.

Význam

Ten, kdo se řídí učením Bhagavad-gīty, jak je sdělil samotný Pán, Osobnost Božství, se díky transcendentálnímu poznání zbaví všech pochybností. Taková osoba — nedílná část Pána, která si je plně vědoma Kṛṣṇy — již trvale zná vlastní já. Je tedy zřejmé, že není poutána činy.