Skip to main content

Bg. 4.40

Verš

ajñaś cāśraddadhānaś ca
saṁśayātmā vinaśyati
nāyaṁ loko ’sti na paro
na sukhaṁ saṁśayātmanaḥ

Synonyma

ajñaḥ — hlupák, čo nepozná písma; ca — a; aśraddadhānaḥ — bez viery v zjavené písma; ca — tiež; saṁśaya — pochybnosti; ātmā — osoba; vinaśyati — klesne naspäť; na — nikdy; ayam — tento; lokaḥ — svet; asti — je; na — ani; paraḥ — v ďalšom živote; na — nie; sukham — šťastie; saṁśaya — pochybujúca; ātmanaḥ — osoba.

Překlad

Ale nevedomí a neveriaci, ktorí pochybujú o zjavených písmach, si existenciu Boha neuvedomujú a poklesávajú. Pre pochybovačov niet šťastia ani v tomto svete, ani v budúcom.

Význam

Medzi mnohými autorizovanými zjavenými písmami stojí Bhagavad-gītā na najvyššom mieste. Osoby, ktoré sú na úrovni zvierat, nemajú žiadne poznanie zjavených písiem, a ani v ne neveria. Niektorí majú aké-také vedomosti a dokážu citovať niektoré časti písiem, ale v skutočnosti týmto slovám neveria. Sú aj takí, čo veria v Bhagavad-gītu, ale neveria v Najvyššieho Pána, Śrī Kṛṣṇu, a ani Ho neuctievajú. Také osoby nemôžu uspieť vo vedomí Kṛṣṇu a nakoniec poklesnú naspäť do hmotného života. Zo spomínaných osôb nerobia nijaký duchovný pokrok tí, ktorí nemajú žiadnu vieru a stále pochybujú. Tí, čo neveria v Boha a v Jeho zjavené písma, nenachádzajú nič dobrého v tomto, ani v ďalšom živote. V žiadnom prípade pre nich nejestvuje ozajstné šťastie. Preto by sa človek mal riadiť zásadami písiem a povzniesť sa tak na úroveň poznania. Jedine toto poznanie nám pomôže povýšiť sa na transcendentálnu úroveň duchovného porozumenia. Pochybujúci ľudia nikdy neurobia žiadny pokrok v duchovnom živote. Preto by sme mali kráčať v šľapajách veľkých ācāryov v učeníckej postupnosti, a tak dosiahnuť úspech.