Skip to main content

Bg. 4.41

Verš

yoga-sannyasta-karmāṇaṁ
jñāna-sañchinna-saṁśayam
ātmavantaṁ na karmāṇi
nibadhnanti dhanañ-jaya

Synonyma

yoga — oddanou službou podľa zásad karma-yogy; sannyasta — ten, kto sa vzdal; karmāṇam — výsledkov práce; jñāna — poznaním; sañchinna — rozťal; saṁśayam — pochybnosti; ātma-vantam — umiestnený v „ja“; na — nikdy; karmāṇi — činy; nibadhnanti — pútajú; dhanañjaya — ó, dobyvateľ bohatstva.

Překlad

Človek, ktorý oddane slúži, zriekajúc sa plodov svojich činov, a ktorý svoje pochybnosti rozťal transcendentálnym poznaním, je pevne umiestnený vo vlastnom „ja“. Preto nie je spútaný svojimi činmi, ó, dobyvateľ bohatstva.

Význam

Ten, kto sa riadi pokynmi Bhagavad-gīty tak, ako ich vyriekol samotný Śrī Kṛṣṇa osobne, sa milosťou transcendentálneho poznania oslobodí od všetkých pochybností. Keď je človek ako Pánova čiastočka celkom pohrúžený v myšlienkach na Kṛṣṇu, potom sa ustálil v sebarealizácii a ako taký sa nepochybne vymaní z pút činov.