Skip to main content

Bg. 4.39

Verš

śraddhāvāḻ labhate jñānaṁ
tat-paraḥ saṁyatendriyaḥ
jñānaṁ labdhvā parāṁ śāntim
acireṇādhigacchati

Synonyma

śraddhā-vān — veriaci človek; labhate — dosiahne; jñānam — poznanie; tat-paraḥ — veľmi pripútaný k tomu; saṁyata — ovládnuté; indriyaḥ — zmysly; jñānam — poznanie; labdhvā — dosiahol; parām — transcendentálny; śāntim — mier; acireṇa — veľmi rýchlo; adhigacchati — dosiahne.

Překlad

Veriaci človek pohrúžený v transcendentálnom poznaní a ovládajúci svoje zmysly čoskoro dosiahne najvyšší duchovný mier.

Význam

Človek, ktorý má neochvejnú vieru v Kṛṣṇu, môže získať najvyššie poznanie. Kto je presvedčený, že môže dosiahnuť najvyššiu dokonalosť jednoducho oddanou službou Kṛṣṇovi s mysľou uprenou na Neho, sa nazýva veriaci. Vieru človek získa, keď oddane slúži a spieva Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, čo očisťuje srdce od všetkej hmotnej nečistoty. Okrem toho musí človek ovládať zmysly. Ten, kto je naplnený vierou v Kṛṣṇu a ovláda svoje zmysly, môže okamžite a ľahko dosiahnuť dokonalosť vo vedomí Kṛṣṇu.