Skip to main content

Bg. 4.38

Verš

na hi jñānena sadṛśaṁ
pavitram iha vidyate
tat svayaṁ yoga-saṁsiddhaḥ
kālenātmani vindati

Synonyma

na — nič; hi — istotne; jñānena — s poznaním; sadṛśam — v porovnaní; pavitram — posvätené; iha — na tomto svete; vidyate — jestvuje; tat — tak; svayam — sám; yoga — oddanosťou; saṁsiddhaḥ — zrelosť; kālena — časom; ātmani — v sebe; vindati — teší sa.

Překlad

Na tomto svete nie je nič také vznešené a čisté ako transcendentálne poznanie. Toto poznanie je zrelým ovocím všetkého mysticizmu a ten, kto dosiahol dokonalosť v oddanej službe, sa z nej časom teší sám v sebe.

Význam

Keď hovoríme o transcendentálnom poznaní, máme na mysli duchovné porozumenie. Niet ničoho, čo by bolo vznešenejšie a čistejšie než transcendentálne poznanie. Nevedomosť nás väzní v hmotnom svete a poznanie, ktoré je zrelým plodom oddanej služby, nás z neho vyslobodzuje. Ten, kto má transcendentálne poznanie, nemusí hľadať pokoj, lebo sa teší z pokoja v sebe samom. Inými slovami, toto poznanie a mier vrcholí vo vedomí Kṛṣṇu; to sú konečné slová Bhagavad-gīty.