Skip to main content

Бґ. 4.40

Текст

аджн̃аш́ ча̄ш́раддадга̄наш́ ча
сам̇ш́айа̄тма̄ вінаш́йаті
на̄йам̇ локо ’сті на паро
на сукгам̇ сам̇ш́айа̄тманах̣

Послівний переклад

аджн̃ах̣—невіглас, що не знає загальновизнаних писань; ча—і; аш́раддадга̄нах̣—без віри в явлені писання; ча—також; сам̇ш́айа— сумнівів; а̄тма̄—людина; вінаш́йаті—падає; на—ніколи; айам—у цьому; локах̣—світ; асті—є; на—не; парах̣—до наступного життя; на—не; сукгам̇—щастя; сам̇ш́айа—той, хто сумнівається; а̄тманах̣—особи.

Переклад

Але необізнані й невіруючі люди, які піддають сумніву явлені священні писання, не досягають Божої свідомості й падають униз. Для душі, яка сумнівається, немає щастя ні в цьому житті, ні в наступному.

Коментар

З багатьох загальновизнаних і авторитетних явлених ш́а̄стр найкращим є Бгаґавад-ґı̄та̄. Люди, що майже подібні до тварин, не мають ні віри в, ні знання про загальновизнані священні писання. Деякі, хоча й мають уявлення про них або здатні цитувати з них уривки, насправді не вірять у ці слова. І хоча інші можуть навіть і вірити таким ш́а̄страм, як Бгаґавад-ґı̄та̄, вони не вірують у Бога-Особу, не вшановують Його, Ш́рı̄ Кр̣шн̣у. Такі люди завсім нестійкі в свідомості Кр̣шн̣и і зрештою падають. З вищезгаданих особистостей, ті, що не мають віри і завжди сумніваються, не здатні ні на який поступ. Люди без віри в Бога і в Його явлене слово не знаходять нічого доброго ні в цьому світі, ні в дальшому. Для них ніде немає щастя. Тому потрібно з вірою дотримуватись заповідей явлених ш́а̄стр й таким чином віднайти знання. Тільки знання допоможе піднятись на трансцендентний рівень духовного розуміння. Іншими словами, в питаннях духовної емансипації люди, що сповнені сумнівів, займають дуже непевну позицію. Тому треба слідувати стопами великих а̄ча̄рій, приналежних до лінії учнівської послідовності, й відтак досягти успіху.