Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 4.40

Текст

агяш ча̄шраддадха̄наш ча
сам̇шая̄тма̄ винашяти
на̄ям̇ локо 'сти на паро
на сукхам̇ сам̇шая̄тманах̣

Дума по дума

агях̣ – глупак, който не познава свещените писания; ча – и; ашраддадха̄нах̣ – без вяра в писанията; ча – също; сам̇шая – в съмнения; а̄тма̄ – човек; винашяти – отстъпва; на – никога; аям – в този; локах̣ – свят; асти – има; на – нито; парах̣ – в следващия живот; на – не; сукхам – щастие; сам̇шая – съмняващ се; а̄тманах̣ – на човека.

Превод

Но невежите и невярващи хора, които се съмняват в свещените писания, не постигат божествено съзнание; те пропадат. За съмняващата се душа няма щастие нито в този, нито в следващия живот.

Пояснение

Сред множеството авторитетни и общопризнати свещени писания, Бхагавад-гӣта̄ е най-доброто. Личностите, водещи полуживотинско съществуване, не знаят за какво се говори в свещените писания и не им вярват. Има и такива, които са запознати със съдържанието на писанията и могат да ги цитират, но в действителност не вярват на написаното в тях. А други, които вярват в писания като Бхагавад-гӣта̄, не вярват в Божествената Личност, Шрӣ Кр̣ш̣н̣а и не го обожават. Те са неспособни дори да се доближат до Кр̣ш̣н̣а съзнание и неминуемо пропадат. От личностите, споменати по-горе, лишените от вяра и постоянно съмняващите се никога не напредват. Без вяра в Бога и неговите думи няма нищо добро и никакво щастие нито в този живот, нито в следващия. Ето защо трябва с вяра да се следват наставленията на свещените писания; така ще се издигнем до нивото на знанието. Само това знание ще ни доведе до трансцендентално духовно разбиране. А хората, обзети от съмнения, остават далеч от духовно освобождение. Затова сме длъжни да следваме примера на великите а̄ча̄рии, принадлежащи към ученическата приемственост, и тогава усилията ни ще се увенчаят с успех.