Skip to main content

TEXT 40

VERŠ 40

Tekstas

Verš

ajñaś cāśraddadhānaś ca
saṁśayātmā vinaśyati
nāyaṁ loko ’sti na paro
na sukhaṁ saṁśayātmanaḥ
ajñaś cāśraddadhānaś ca
saṁśayātmā vinaśyati
nāyaṁ loko ’sti na paro
na sukhaṁ saṁśayātmanaḥ

Synonyms

Synonyma

ajñaḥ — kvailys, neišmanantis šventraščių; ca — ir; aśraddadhānaḥ — netikintis apreikštais šventraščiais; ca — taip pat; saṁśaya — abejonių; ātmā — žmogus; vinaśyati — patiria nuopolį; na — niekada; ayam — šiame; lokaḥ — pasaulyje; asti — yra; na — nei; paraḥ — kitame gyvenime; na — ne; sukham — laimė; saṁśaya — abejojančio; ātmanaḥ — žmogaus.

ajñaḥ — hlupák, čo nepozná písma; ca — a; aśraddadhānaḥ — bez viery v zjavené písma; ca — tiež; saṁśaya — pochybnosti; ātmā — osoba; vinaśyati — klesne naspäť; na — nikdy; ayam — tento; lokaḥ — svet; asti — je; na — ani; paraḥ — v ďalšom živote; na — nie; sukham — šťastie; saṁśaya — pochybujúca; ātmanaḥ — osoba.

Translation

Překlad

Tačiau tamsūs ir netikintys žmonės, abejojantys apreikštais šventraščiais, neįgauna Dievo sąmonės – jie patiria nuopuolį. Abejojanti siela neatras laimės nei šiame, nei kitame pasaulyje.

Ale nevedomí a neveriaci, ktorí pochybujú o zjavených písmach, si existenciu Boha neuvedomujú a poklesávajú. Pre pochybovačov niet šťastia ani v tomto svete, ani v budúcom.

Purport

Význam

KOMENTARAS: Iš daugelio visuotinai pripažintų, autoritetingų apreikštųjų šventraščių geriausias yra „Bhagavad-gītā“. Žmonės, gyvenantys it gyvūnai, jų nesupranta ir jais netiki. Nors kai kurie ir susipažino su apreikštais šventraščiais, ir net cituoja jų fragmentus, tačiau iš tikrųjų jų žodžiais netiki. Net jei kas ir tiki šventraščiais, tokiais, kaip „Bhagavad-gītā“, tačiau jie netiki Dievo Asmenį, Śrī Kṛṣṇą, ir Jo negarbina. Tokie žmonės nesugeba ilgai palaikyti Kṛṣṇos sąmonės. Galų gale jie patiria nuopuolį. Iš aukščiau minėtųjų jokios pažangos nepadaro tie, kurie netiki ir nuolatos abejoja. Žmonės, netikintys Dievą ir Jo apreikštą žodį, nepatiria laimės nei šiame, nei kitame pasaulyje. Jie iš viso nežino, kas yra laimė. Todėl reikia su tikėjimu laikytis apreikštųjų šventraščių principų ir pakilti iki žinojimo lygmens. Tiktai tokios žinios gali padėti pasiekti transcendentinį dvasinio supratimo lygmenį. Kitaip sakant, abejojantys žmonės negali pasiekti dvasinio išsivadavimo. Todėl reikia sekti didžiųjų acāryų, priklausančių mokinių sekai, pėdomis ir taip sulaukti sėkmės.

Medzi mnohými autorizovanými zjavenými písmami stojí Bhagavad-gītā na najvyššom mieste. Osoby, ktoré sú na úrovni zvierat, nemajú žiadne poznanie zjavených písiem, a ani v ne neveria. Niektorí majú aké-také vedomosti a dokážu citovať niektoré časti písiem, ale v skutočnosti týmto slovám neveria. Sú aj takí, čo veria v Bhagavad-gītu, ale neveria v Najvyššieho Pána, Śrī Kṛṣṇu, a ani Ho neuctievajú. Také osoby nemôžu uspieť vo vedomí Kṛṣṇu a nakoniec poklesnú naspäť do hmotného života. Zo spomínaných osôb nerobia nijaký duchovný pokrok tí, ktorí nemajú žiadnu vieru a stále pochybujú. Tí, čo neveria v Boha a v Jeho zjavené písma, nenachádzajú nič dobrého v tomto, ani v ďalšom živote. V žiadnom prípade pre nich nejestvuje ozajstné šťastie. Preto by sa človek mal riadiť zásadami písiem a povzniesť sa tak na úroveň poznania. Jedine toto poznanie nám pomôže povýšiť sa na transcendentálnu úroveň duchovného porozumenia. Pochybujúci ľudia nikdy neurobia žiadny pokrok v duchovnom živote. Preto by sme mali kráčať v šľapajách veľkých ācāryov v učeníckej postupnosti, a tak dosiahnuť úspech.