Skip to main content

Text 30

Sloka 30

Texto

Verš

prajvāro ’yaṁ mama bhrātā
tvaṁ ca me bhaginī bhava
carāmy ubhābhyāṁ loke ’sminn
avyakto bhīma-sainikaḥ
prajvāro ’yaṁ mama bhrātā
tvaṁ ca me bhaginī bhava
carāmy ubhābhyāṁ loke ’sminn
avyakto bhīma-sainikaḥ

Synonyms

Synonyma

prajvāraḥ — llamado Prajvāra; ayam — este; mama — mi; bhrātā — hermano; tvam — tú; ca — también; me — mi; bhaginī — hermana; bhava — sé; carāmi — voy a emprender; ubhābhyām — con ustedes dos; loke — en el mundo; asmin — esto; avyaktaḥ — sin ser manifiesta; bhīma — peligrosos; sainikaḥ — con soldados.

prajvāraḥ — jménem Prajvāra; ayam — tento; mama — můj; bhrātā — bratr; tvam — ty; ca — také; me — moje; bhaginī — sestra; bhava — budeš; carāmi — budu cestovat; ubhābhyām — prostřednictvím vás dvou; loke — po světě; asmin — tomto; avyaktaḥ — neprojevený; bhīma — nebezpečný; sainikaḥ — s vojáky.

Translation

Překlad

El rey de los yavanas continuó: He aquí a mi hermano Prajvāra. A partir de ahora serás mi hermana. Ustedes me servirán, junto con mis peligrosos soldados, para ejercer una acción imperceptible en el mundo.

Král Yavanů pokračoval: Zde je můj bratr Prajvāra a tebe nyní přijímám jako svoji sestru. Oba vás zaměstnám, abyste spolu s mými vojáky nepostřehnutelně působili v tomto světě.

Purport

Význam

SIGNIFICADO: Nārada Muni envió a Kālakanyā a Yavana-rāja para que se casase con ella, pero él, en lugar de aceptarla por esposa, la consideró su hermana. Los que no siguen los principios védicos llevan una vida sexual irrestricta. En consecuencia, a veces no vacilan en tener relaciones sexuales con sus hermanas. En la era de Kali hay muchos ejemplos de incesto. Yavana-rāja, por respeto, cumplió la orden de Nārada Muni; no obstante, pensaba en relaciones sexuales ilícitas. Esto se debe a que era el rey de los yavanas y mlecchas.

Nārada Muni poslal Kālakanyu za Yavana-rājem, aby se mohla stát jeho manželkou, ale Yavana-rāja ji místo toho přijal jako sestru. Ti, kdo se neřídí védskými zásadami, holdují sexu bez omezení a někdy se dokonce nezdráhají mít sex i s vlastní sestrou. V současném věku Kali je mnoho případů takového krvesmilstva. Yavana-rāja sice na znamení úcty přijal žádost Nārady Muniho, ale myslel přitom na nedovolený sex, protože byl králem yavanů a mlecchů.

La palabra prajvāraḥ es muy significativa, pues significa «la fiebre que envía el Señor Viṣṇu». Se trata de una fiebre de 42 grados; a esa temperatura, el hombre muere. De modo que el rey de los mlecchas y yavanas pidió a la hija del Tiempo, Kālakanyā, que fuese su hermana. No necesitaba pedirle que fuese su esposa, pues en cuestiones de vida sexual, los yavanas y mlecchas no se paran a ver diferencias externas del tipo de hermana, madre o hija. El hermano de Yavana-rāja era Prajvāra, y Kālakanyā era la invalidez personificada. Ambos, con el refuerzo de los soldados de Yavana-rāja —las condiciones antihigiénicas, la vida sexual ilícita, y, por último, una temperatura muy elevada, que provoca la muerte—, podrían destruir por completo el modo de vida materialista. Con respecto a esto, es significativo el hecho de que Nārada era inmune al ataque de jarā, la invalidez; además, esa fuerza destructiva, jarā, tampoco puede atacar a los seguidores de Nārada Muni, es decir, a los vaiṣṇavas puros.

Slovo prajvāraḥ je velice důležité, protože znamená “horečka seslaná Pánem Viṣṇuem”. Tato horečka dosahuje až čtyřiceti dvou stupňů, což je teplota, při které člověk umírá. Král mlecchů a yavanů tedy požádal dceru Času, Kālakanyu, aby se stala jeho sestrou. Nemusel ji žádat, aby se stala jeho manželkou, protože yavanové a mlecchové nedělají při sexu rozdíly. I když je žena navenek sestrou, matkou či dcerou, přesto mají sex. Yavana-rājův bratr byl Prajvāra a Kālakanyā byla zosobněná neschopnost. Společnými silami a s pomocí Yavana-rājových vojáků — jako jsou nehygienické podmínky, nedovolený sex a nakonec vysoká teplota, která přináší smrt — dokázali zničit materialistický způsob života. V této souvislosti je významné, že Nārada byl vůči útoku jary neboli neschopnosti odolný. Ničivá síla jarā stejně tak nemůže napadnout ani žádného následovníka Nārady Muniho neboli čistého oddaného.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo vigesimoséptimo del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Caṇḍavega ataca la ciudad del rey Purañjana; la personalidad de Kālakanyā».

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k dvacáté sedmé kapitole čtvrtého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Caṇḍavega útočí na město krále Purañjany; charakter Kālakanyi”.