Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.27.30

Verš

prajvāro ’yaṁ mama bhrātā
tvaṁ ca me bhaginī bhava
carāmy ubhābhyāṁ loke ’sminn
avyakto bhīma-sainikaḥ

Synonyma

prajvāraḥ — jménem Prajvāra; ayam — tento; mama — můj; bhrātā — bratr; tvam — ty; ca — také; me — moje; bhaginī — sestra; bhava — budeš; carāmi — budu cestovat; ubhābhyām — prostřednictvím vás dvou; loke — po světě; asmin — tomto; avyaktaḥ — neprojevený; bhīma — nebezpečný; sainikaḥ — s vojáky.

Překlad

Král Yavanů pokračoval: Zde je můj bratr Prajvāra a tebe nyní přijímám jako svoji sestru. Oba vás zaměstnám, abyste spolu s mými vojáky nepostřehnutelně působili v tomto světě.

Význam

Nārada Muni poslal Kālakanyu za Yavana-rājem, aby se mohla stát jeho manželkou, ale Yavana-rāja ji místo toho přijal jako sestru. Ti, kdo se neřídí védskými zásadami, holdují sexu bez omezení a někdy se dokonce nezdráhají mít sex i s vlastní sestrou. V současném věku Kali je mnoho případů takového krvesmilstva. Yavana-rāja sice na znamení úcty přijal žádost Nārady Muniho, ale myslel přitom na nedovolený sex, protože byl králem yavanů a mlecchů.

Slovo prajvāraḥ je velice důležité, protože znamená “horečka seslaná Pánem Viṣṇuem”. Tato horečka dosahuje až čtyřiceti dvou stupňů, což je teplota, při které člověk umírá. Král mlecchů a yavanů tedy požádal dceru Času, Kālakanyu, aby se stala jeho sestrou. Nemusel ji žádat, aby se stala jeho manželkou, protože yavanové a mlecchové nedělají při sexu rozdíly. I když je žena navenek sestrou, matkou či dcerou, přesto mají sex. Yavana-rājův bratr byl Prajvāra a Kālakanyā byla zosobněná neschopnost. Společnými silami a s pomocí Yavana-rājových vojáků — jako jsou nehygienické podmínky, nedovolený sex a nakonec vysoká teplota, která přináší smrt — dokázali zničit materialistický způsob života. V této souvislosti je významné, že Nārada byl vůči útoku jary neboli neschopnosti odolný. Ničivá síla jarā stejně tak nemůže napadnout ani žádného následovníka Nārady Muniho neboli čistého oddaného.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k dvacáté sedmé kapitole čtvrtého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Caṇḍavega útočí na město krále Purañjany; charakter Kālakanyi”.