Skip to main content

Text 41

Sloka 41

Texto

Verš

ākrīḍe krīḍato bālān
vayasyān atidāruṇaḥ
prasahya niranukrośaḥ
paśu-māram amārayat
ākrīḍe krīḍato bālān
vayasyān atidāruṇaḥ
prasahya niranukrośaḥ
paśu-māram amārayat

Palabra por palabra

Synonyma

ākrīḍe — en el escenario de sus juegos; krīḍataḥ — cuando jugaba; bālān — a los niños; vayasyān — de su edad; ati-dāruṇaḥ — muy cruel; prasahya — por la fuerza; niranukrośaḥ — sin piedad; paśu-māram — como si estuviese matando animales; amārayat — mataba.

ākrīḍe — na hřišti; krīḍataḥ — když si hrál; bālān — chlapce; vayasyān — svého věku; ati-dāruṇaḥ — velice krutý; prasahya — silou; niranukrośaḥ — nemilosrdný; paśu-māram — jako kdyby porážel zvířata; amārayat — zabíjel.

Traducción

Překlad

El niño era tan cruel que, cuando jugaba con niños de su misma edad, los mataba sin mostrarles la menor piedad, como si fueran animales de matadero.

Byl tak krutý, že když si hrál s malými chlapci svého věku, nemilosrdně je zabíjel, jako kdyby to byla zvířata určená na porážku.