Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.13.41

Verš

ākrīḍe krīḍato bālān
vayasyān atidāruṇaḥ
prasahya niranukrośaḥ
paśu-māram amārayat

Synonyma

ākrīḍe — na hřišti; krīḍataḥ — když si hrál; bālān — chlapce; vayasyān — svého věku; ati-dāruṇaḥ — velice krutý; prasahya — silou; niranukrośaḥ — nemilosrdný; paśu-māram — jako kdyby porážel zvířata; amārayat — zabíjel.

Překlad

Byl tak krutý, že když si hrál s malými chlapci svého věku, nemilosrdně je zabíjel, jako kdyby to byla zvířata určená na porážku.