Skip to main content

Text 12

Sloka 12

Devanagari

Dévanágarí

ग्रहं ग्रहीष्ये सोमस्य यज्ञे वामप्यसोमपो: ।
क्रियतां मे वयो रूपं प्रमदानां यदीप्सितम् ॥ १२ ॥

Text

Verš

grahaṁ grahīṣye somasya
yajñe vām apy asoma-poḥ
kriyatāṁ me vayo-rūpaṁ
pramadānāṁ yad īpsitam
grahaṁ grahīṣye somasya
yajñe vām apy asoma-poḥ
kriyatāṁ me vayo-rūpaṁ
pramadānāṁ yad īpsitam

Synonyms

Synonyma

graham — a full pot; grahīṣye — I shall give; somasya — of soma-rasa; yajñe — in sacrifice; vām — of both of you; api — although; asoma-poḥ — of you two, who are not eligible to drink soma-rasa; kriyatām — just execute; me — my; vayaḥ — young age; rūpam — beauty of a young man; pramadānām — of women as a class; yat — which is; īpsitam — desirable.

graham — plnou nádobu; grahīṣye — dám; somasya — soma-rasy; yajñe — při oběti; vām — vám oběma; api — ač; asoma-poḥ — vám, kteří nemáte na pití soma-rasy nárok; kriyatām — jen proveďte; me — moje; vayaḥ — mládí; rūpam — krásu mladého muže; pramadānām — všech žen; yat — která je; īpsitam — vytoužená.

Translation

Překlad

Cyavana Muni said: Although you are ineligible to drink soma-rasa in sacrifices, I promise to give you a full pot of it. Kindly arrange beauty and youth for me, because they are attractive to young women.

Cyavana Muni pravil: “I když vím, že nemáte nárok na pití soma-rasy při obětích, slibuji, že vám jí dám plnou nádobu. Zajistěte mi prosím krásu a mládí, neboť tyto věci přitahují mladé ženy.”