Skip to main content

Text 21

21

Devanagari

Деванагарі

अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थित: सदा ।
तमवज्ञाय मां मर्त्य: कुरुतेऽर्चाविडम्बनम् ॥ २१ ॥

Text

Текст

ahaṁ sarveṣu bhūteṣu
bhūtātmāvasthitaḥ sadā
tam avajñāya māṁ martyaḥ
kurute ’rcā-viḍambanam
ахам̇ сарвешу бгӯтешу
бгӯта̄тма̄вастгітах̣ сада̄
там аваджн̃а̄йа ма̄м̇ мартйах̣
куруте ’рча̄-від̣амбанам

Synonyms

Послівний переклад

aham — I; sarveṣu — in all; bhūteṣu — living entities; bhūta-ātmā — the Supersoul in all beings; avasthitaḥ — situated; sadā — always; tam — that Supersoul; avajñāya — disregarding; mām — Me; martyaḥ — a mortal man; kurute — performs; arcā — of worship of the Deity; viḍambanam — imitation.

ахам  —  Я; сарвешу  —  в усіх; бгӯтешу  —  живих істотах; бгӯта-а̄тма̄  —  Наддуша всіх створінь; авастгітах̣  —  що перебуваю; сада̄  —  завжди; там  —  цю Наддушу; аваджн̃а̄йа  —  нехтуючи; ма̄м  —  Мене; мартйах̣  —  смертна людина; куруте  —  виконує; арча̄  —  поклоніння Божеству; від̣амбанам  —  імітацію.

Translation

Переклад

I am present in every living entity as the Supersoul. If someone neglects or disregards that Supersoul everywhere and engages himself in the worship of the Deity in the temple, that is simply imitation.

Я присутній у кожній живій істоті як Наддуша. Якщо хтось нехтує чи зневажає цю всюдисущу Наддушу, поклоняючись Божеству в храмі, його дії    —    це просто імітація поклоніння.

Purport

Коментар

In purified consciousness, or Kṛṣṇa consciousness, one sees the presence of Kṛṣṇa everywhere. Therefore if one only engages in Deity worship in the temple and does not consider other living entities, then he is in the lowest grade of devotional service. One who worships the Deity in the temple and does not show respect to others is a devotee on the material platform, in the lowest stage of devotional service. A devotee should try to understand everything in relationship with Kṛṣṇa and try to serve everything in that spirit. To serve everything means to engage everything in the service of Kṛṣṇa. If a person is innocent and does not know his relationship with Kṛṣṇa, an advanced devotee should try to engage him in the service of Kṛṣṇa. One who is advanced in Kṛṣṇa consciousness can engage not only the living being but everything in the service of Kṛṣṇa.

ПОЯСНЕННЯ: Людина з чистою свідомістю, свідомістю Крішни, бачить присутність Крішни скрізь. Тому, якщо людина поклоняється тільки Божеству в храмі й не зважає на інших живих істот, вона перебуває на найнижчому рівні відданого служіння. Той, хто поклоняється Божеству в храмі, але не шанує інших, є відданим на матеріальному рівні, на найнижчому щаблі відданого служіння. Відданий повинен намагатися збагнути, як усе пов’язане з Крішною, і з таким настроєм служити всьому і всім. Служити всьому і всім означає все залучати до служіння Крішні. Несвідому людину, яка не знає своїх стосунків з Крішною, піднесений відданий намагається задіяти в служінні Крішні. Той, хто досягнув високого рівня свідомості Крішни, може залучити до служіння Крішні не лише живих істот, але й усе, що існує в цьому світі.