Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.29.21

Verš

ahaṁ sarveṣu bhūteṣu
bhūtātmāvasthitaḥ sadā
tam avajñāya māṁ martyaḥ
kurute ’rcā-viḍambanam

Synonyma

aham — Já; sarveṣu — ve všech; bhūteṣu — živých bytostech; bhūta-ātmā — Nadduše všech bytostí; avasthitaḥ — sídlící; sadā — vždy; tam — tuto Nadduši; avajñāya — znevažující; mām — Mě; martyaḥ — smrtelný člověk; kurute — vykonává; arcā — uctívání Božstva; viḍambanam — napodobování.

Překlad

Sídlím v každé živé bytosti jako Nadduše. Pokud někdo zanedbává nebo znevažuje tuto všudypřítomnou Nadduši a věnuje se uctívání Božstva v chrámu, je to pouze napodobování.

Význam

Ten, kdo má očištěné vědomí neboli vědomí Kṛṣṇy, vidí Kṛṣṇu přítomného všude. Pokud tedy někdo uctívá Božstvo v chrámu a nebere v úvahu ostatní živé bytosti, je na nejnižším stupni oddané služby. Ten, kdo uctívá Božstvo v chrámu a neprokazuje úctu druhým, je oddaný na hmotné úrovni, v nejnižším stadiu oddané služby. Oddaný by se měl snažit chápat vše ve vztahu ke Kṛṣṇovi a s tímto přístupem se snažit sloužit všemu. Sloužit všemu znamená zapojit vše do služby Kṛṣṇovi. Je-li nějaký člověk nevinný a nezná svůj vztah ke Kṛṣṇovi, pokročilý oddaný by se ho měl snažit zapojit do služby Kṛṣṇovi. Ten, kdo je pokročilý ve vědomí Kṛṣṇy, dokáže zapojit do služby Kṛṣṇovi nejen živé bytosti, ale cokoliv.