Skip to main content

TEXT 36

TEXT 36

Text

Verš

api ced asi pāpebhyaḥ
sarvebhyaḥ pāpa-kṛt-tamaḥ
sarvaṁ jñāna-plavenaiva
vṛjinaṁ santariṣyasi
api ced asi pāpebhyaḥ
sarvebhyaḥ pāpa-kṛt-tamaḥ
sarvaṁ jñāna-plavenaiva
vṛjinaṁ santariṣyasi

Synonyms

Synonyma

api — sogar; cet — wenn; asi — du bist; pāpebhyaḥ — von Sündern; sarve- bhyaḥ — von allen; pāpa-kṛt-tamaḥ — der größte Sünder; sarvam — all diese sündhaften Reaktionen; jñāna-plavena — mit dem Boot des transzendentalen Wissens; eva — gewiß; vṛjinam — den Ozean der Leiden; santariṣyasi — du wirst vollständig überqueren.

api — dokonce; cet — jestliže; asi — jsi; pāpebhyaḥ — z hříšníků; sarvebhyaḥ — ze všech; pāpa-kṛt-tamaḥ — největší hříšník; sarvam — všechny reakce; jñāna-plavena — lodí v podobě transcendentálního poznání; eva — zajisté; vṛjinam — oceán utrpení; santariṣyasi — zcela překonáš.

Translation

Překlad

Du magst sogar der sündigste aller Sünder sein, doch wenn du dich im Boot des transzendentalen Wissens befindest, wirst du fähig sein, den Ozean der Leiden zu überqueren.

Když jsi na lodi transcendentálního poznání, budeš schopen překonat oceán utrpení, i kdybys byl pokládán za nejhříšnějšího ze všech hříšníků.

Purport

Význam

ERLÄUTERUNG: Die eigene wesensgemäße Stellung in Beziehung zu Kṛṣṇa richtig zu verstehen ist so glückverheißend, daß man sogleich aus dem Kampf ums Dasein, den man im Ozean der Unwissenheit austrägt, gerettet werden kann. Die materielle Welt wird manchmal mit einem Ozean der Unwissenheit und manchmal mit einem brennenden Wald verglichen. Mitten im Ozean muß sogar der erfahrenste Schwimmer hart um sein Leben kämpfen. Wenn nun jemand dem ertrinkenden Schwimmer zu Hilfe kommt und ihn aus dem Wasser zieht, so ist er der größte Retter. Ebenso stellt vollkommenes Wissen, das man von der Höchsten Persönlichkeit Gottes empfängt, den Pfad der Befreiung dar. Das Boot des Kṛṣṇa-Bewußtseins ist sehr einfach, aber zugleich höchst erhaben.

Správně porozumět svému přirozenému postavení ve vztahu ke Kṛṣṇovi je tak příznivé, že to může každého okamžitě vysvobodit z boje o přežití, který bez ustání probíhá v oceánu nevědomosti. Tento hmotný svět je někdy viděn jako oceán nevědomosti a jindy jako hořící les. Boj o přežití v oceánu je velice těžký i pro sebelepšího plavce. Pokud se někdo objeví a zápolícího plavce z oceánu vytáhne, je tím největším zachráncem. Dokonalé poznání, obdržené od Nejvyšší Osobnosti Božství, je cestou osvobození. Loď vědomí Kṛṣṇy je velmi prostá, ale zároveň nejvznešenější.