Skip to main content

Synonyma

amara-gaṇam
polobohy — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.8
sa-bhā-gaṇam
spolu se všemi nebeskými tĕlesy — Śrīmad-bhāgavatam 12.9.15
dhṛta-maṇi-gaṇam
jelikož je ozdobeno cennými drahokamy — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.30
gaṇam
do všech — Śrīmad-bhāgavatam 3.6.2
všechny živé bytosti, včetně polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 3.6.3
souhrn — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.11
skupinu — Śrīmad-bhāgavatam 10.25.2
jeho následovníky — Śrīmad-bhāgavatam 10.83.40
získané mantryŚrīmad-bhāgavatam 12.6.64-65
śruti-gaṇam
védská písma — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.61
gaṇam mārutam
různé druhy vzduchu — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.23
sura-gaṇam
polobohy — Śrīmad-bhāgavatam 5.15.16
yajuḥ-gaṇam
sbírku Yajur manterŚrīmad-bhāgavatam 12.6.52-53
sa-gaṇam
s jeho společníky — Śrīmad-bhāgavatam 11.4.7, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.14
se svými společníky — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.31

Filter by hierarchy