Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.15.16

Verš

tatrāyaṁ ślokaḥ —
praiyavrataṁ vaṁśam imaṁ
virajaś caramodbhavaḥ
akarod aty-alaṁ kīrtyā
viṣṇuḥ sura-gaṇaṁ yathā

Synonyma

tatra — v té souvislosti; ayam ślokaḥ — existuje tento slavný verš; praiyavratam — pocházející od krále Priyavraty; vaṁśam — dynastii; imam — tuto; virajaḥ — král Viraja; carama-udbhavaḥ — původce sta synů (v čele se Śatajitem); akarot — ozdobil; ati-alam — velice; kīrtyā — svou slávou; viṣṇuḥ — Pán Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství; sura-gaṇam — polobohy; yathā — jako.

Překlad

O králi Virajovi pojednává jeden slavný verš: “Král Viraja se díky svým vznešeným vlastnostem a velké slávě stal klenotem dynastie krále Priyavraty, stejně jako Pán Viṣṇu Svou transcendentální mocí zdobí a obšťastňuje polobohy.”

Význam

Kvetoucí strom v zahradě získává díky svým voňavým květům dobrou pověst. Je-li v rodu nějaký slavný muž, je přirovnán k vonící květině v lese. Díky němu se může celý rod zapsat do dějin. Yaduovci a yaduovská dynastie zůstávají navždy slavní, protože v této dynastii se narodil Pán Kṛṣṇa, a rod Mahārāje Priyavraty zůstává navždy slavný díky králi Virajovi.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k patnácté kapitole pátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Sláva potomků krále Priyavraty”.