Skip to main content

Synonyma

acyuta-āśayāḥ
jejich mysli pohroužené v Pánu Acyutovi. — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.17-18
amala-āśayāḥ
s čistým srdcem. — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.38-40
mala-āśayāḥ
jejichž nečisté touhy — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.4-5
od veškerých nečistot v srdci — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.26
tat-īkṣaṇa-utprema-rasa-āpluta-āśayāḥ
všechny myšlenky pastevců se utápěly v náladě otcovské lásky, která se probudila, když hleděli na své syny — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.33
viśada-āśayāḥ
s velice vážným přístupem — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.46
viśāda-āśayāḥ
shovívaví — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.39-40
yat-āśayāḥ
v očekávání této přízně. — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.28
āśayāḥ
ochráněni — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.40-41
jejich mysli. — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.17
s naprostou vírou. — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.69
vaše mysl — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.18
mysl, inteligence a vědomí — Śrīmad-bhāgavatam 6.12.11
a mysl — Śrīmad-bhāgavatam 6.19.13
nádrže — Śrīmad-bhāgavatam 8.18.4
a mysli — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.35
jejichž očekávání — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.20-21
jejichž vĕdomí — Śrīmad-bhāgavatam 10.63.43
a srdce — Śrīmad-bhāgavatam 10.86.23

Filter by hierarchy