Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.4.2

Verš

bhrātaro ’bhāṅkta kiṁ mahyaṁ
bhajāma pitaraṁ tava
tvāṁ mamāryās tatābhāṅkṣur
mā putraka tad ādṛthāḥ

Synonyma

bhrātaraḥ — ó moji bratři; abhāṅkta — vyhradili jste jako podíl z majetku našeho otce; kim — co; mahyam — mně; bhajāma — přidělujeme; pitaram — samotného otce; tava — jako tvůj podíl; tvām — tebe; mama — mně; āryāḥ — moji starší bratři; tata — ó můj otče; abhāṅkṣuḥ — dali podíl; — ne; putraka — ó můj milý synu; tat — tomuto tvrzení; ādṛthāḥ — přikládej jakýkoliv význam.

Překlad

Nābhāga se ptal: “Co jste mi vyhradili jako podíl z otcova majetku, milí bratři?” Jeho starší bratři mu odpověděli: “Jako tvůj podíl ti přenecháváme našeho otce.” Když však Nābhāga šel za svým otcem a řekl mu: “Otče, moji starší bratři mi jako podíl z majetku přenechali tebe,” otec odvětil: “Nedej na jejich klamná slova, milý synu. Já nejsem tvůj majetek.”